Šolske spletne učilnice – obvestilo

Šolske spletne učilnice – obvestilo

Trenutno je strežnik za spletne učilnice na Arnesu zelo obremenjen, saj ga uporabljamo vse šole v Sloveniji. Zaradi tega deluje počasneje, ali pa občasno ni dosegljiv. Za vstop v šolske spletne učilnice potrebujete uporabniški ArnesAAI račun, ki omogoča uporabo enega...

več...
Ob svetovnem dnevu voda: vode in podnebne spremembe

Ob svetovnem dnevu voda: vode in podnebne spremembe

Kaj dijaki vedo o prazniku in omejenosti ter ogroženosti naravnih vodnih virov - raziskava (tu). Razstavo v prostorih šole zaradi zaprtja šole nadomešča predstavitev v PPT (tu).Vsako leto 22. marca obeležujemo svetovni dan voda. Zamisel zanj so predlagali in sprejeli...

več...
Obvestilo za splošno in poklicno maturo

Obvestilo za splošno in poklicno maturo

Trenutno ostajajo v veljavi vsi predvideni datumi, povezani z izvedbo splošne in poklicne mature. Koledar mature, cenik in obrazci so dostopni na spletni strani šole v zavihku "Matura" in zavihku "Poklicna matura". Datum prijave k splošni in poklicni maturi, 31. 3....

več...
Učne strategije

Učne strategije

Vsak se lahko nauči učiti se, tudi na zabaven način, če spozna sebe in svoje učne strategije. To večkratno zmanjša čas, potreben za osvojitev neke snovi in izboljša sam potek učenja. Poglejmo si nekaj učinkovitih učnih strategij. Učne strategije Mirjam Franetič,...

več...
Podjetniki o načinih vlaganja denarja

Podjetniki o načinih vlaganja denarja

Pri predmetu kreativno podjetništvo so dijaki 2. letnikov razmišljali, kam vložiti denar. Najprej so razmišljali o tem, kakšen je njihov finančni cilj (nakup računalnika, plačilo počitnic, telefona, kasneje stanovanja…) in stopnja tolerance do tveganja ali sposobnost...

več...
Obvestilo za dijake 4. letnika

Obvestilo za dijake 4. letnika

Iz Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani sporočajo, da se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/21 podaljša do 9. 4. 2020. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. 4. 2020 in prijava,...

več...
Telesna dejavnost v času širjenja okužbe COVID-19

Telesna dejavnost v času širjenja okužbe COVID-19

Biti fit in ustrezno telesno dejaven pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih...

več...
Fizično zaprtje šole in izobraževanje na daljavo

Fizično zaprtje šole in izobraževanje na daljavo

Šola bo do preklica, najmanj pa do 29. 3. 2020, fizično popolnoma zaprta. Komunikacije s šolo potekajo samo po elektronski pošti. Učitelji bomo dijakom učno snov, naloge ali vaje in navodila za delo posredovali preko eAsistenta (komunikacija, spletne učilnice), Arnes...

več...

E-publikacija 2021/2022

PROGRAMI

ŠOLSKI RADIO

PROJEKT PODVIG

SIO 2020

Novice

(Visited 232.682 times, 92 visits today)