Ob svetovnem dnevu voda: vode in podnebne spremembe

Ob svetovnem dnevu voda: vode in podnebne spremembe

Vsako leto 22. marca obeležujemo svetovni dan voda. Zamisel zanj so predlagali in sprejeli na Konferenci Združenih narodov o okolju leta 1992 v Riu de Janeiru. Danes je ta dan poznan kot dan, namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost in ogroženost...

več...
Obvestilo za splošno in poklicno maturo

Obvestilo za splošno in poklicno maturo

Trenutno ostajajo v veljavi vsi predvideni datumi, povezani z izvedbo splošne in poklicne mature. Koledar mature, cenik in obrazci so dostopni na spletni strani šole v zavihku "Matura" in zavihku "Poklicna matura". Datum prijave k splošni in poklicni maturi, 31. 3....

več...
Učne strategije

Učne strategije

Vsak se lahko nauči učiti se, tudi na zabaven način, če spozna sebe in svoje učne strategije. To večkratno zmanjša čas, potreben za osvojitev neke snovi in izboljša sam potek učenja. Poglejmo si nekaj učinkovitih učnih strategij. Učne strategije Mirjam Franetič,...

več...
Podjetniki o načinih vlaganja denarja

Podjetniki o načinih vlaganja denarja

Pri predmetu kreativno podjetništvo so dijaki 2. letnikov razmišljali, kam vložiti denar. Najprej so razmišljali o tem, kakšen je njihov finančni cilj (nakup računalnika, plačilo počitnic, telefona, kasneje stanovanja…) in stopnja tolerance do tveganja ali sposobnost...

več...
Obvestilo za dijake 4. letnika

Obvestilo za dijake 4. letnika

Iz Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani sporočajo, da se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/21 podaljša do 9. 4. 2020. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. 4. 2020 in prijava,...

več...
Telesna dejavnost v času širjenja okužbe COVID-19

Telesna dejavnost v času širjenja okužbe COVID-19

Biti fit in ustrezno telesno dejaven pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih...

več...
Fizično zaprtje šole in izobraževanje na daljavo

Fizično zaprtje šole in izobraževanje na daljavo

Šola bo do preklica, najmanj pa do 29. 3. 2020, fizično popolnoma zaprta. Komunikacije s šolo potekajo samo po elektronski pošti. Učitelji bomo dijakom učno snov, naloge ali vaje in navodila za delo posredovali preko eAsistenta (komunikacija, spletne učilnice), Arnes...

več...
Potek pouka v času zaprtja šole

Potek pouka v času zaprtja šole

Spoštovani. Na podlagi sklepa Vlade RS 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje se bo od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 začasno prenehala izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost, kar pomeni, da bo šola v tem času zaprta. Pouk se bo kljub temu izvajal, vendar na...

več...

E-PUBLIKACIJA

PROGRAMI

PROJEKT PODVIG

SIO 2020

KOSOVELIZACIJA EVROPE

LISTINA KAKOVOSTI

SREČKO V SAMOIZOLACIJI

Novice

(Visited 126.621 times, 5 visits today)