Šola bo do preklica, najmanj pa do 29. 3. 2020, fizično popolnoma zaprta. Komunikacije s šolo potekajo samo po elektronski pošti.

Učitelji bomo dijakom učno snov, naloge ali vaje in navodila za delo posredovali preko eAsistenta (komunikacija, spletne učilnice), Arnes spletnih učilnic ali na kakšen drug dogovorjen način, ki omogoča učenje na daljavo.

Dijake, ki tega še niso storili, prosimo, da se prijavijo v eAsistent in/ali Arnesove učilnice.

Splošna obvestila bodo objavljena tako na spletni strani šole kot na facebook strani šole.

Nov način dela je preizkušnja za vse nas, zato bodimo potrpežljivi in strpni.

   

Share on FacebookPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
(Visited 202 times, 1 visits today)