Learn it today to manage it tomorrow /Nauči se danes, da boš lahko uporabil jutri

Program: Erasmus+

Ključni ukrep: KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks

Področje izobraževanja: KA229 – Partnerstva za šolske izmenjave

Leto razpisa: 2018

Partnerji:

Narva Kreenholm Gymnasium (Narva, Estonija)

Askim Videregående Skole (Askim, Norveška)

Mondial College (Nijmegen, Nizozemska)

Collegi Sant Roc (Alcoy, Španija)

Šolski Center Srečka Kosovela Sežana (Sežana, Slovenija)

Namen: Razvoj veščin, ki bodo nujne v prihodnosti (‘must have’)

  1. intercultural competence (medkulturne kompetence)
  2. program-based thinking (sposobnost razumevanja, osmišljanja in obdelave večje količine podatkov)
  3. virtual cooperation (virtualno sodelovanje)
  4. transdisciplinarity (multidisciplinarnost – globlje poznavanje enega področja v povezavi z razumevanjem drugih področij)
  5. design thinking/mindset (sposobnost načrtovanja procesov za doseganje rezultatov in osredotočanja na stranke)

Glavni cilji:

  1. Ustvariti skupno digitalno bazo gradiva za razvoj navedenih kompetenc
  2. Izpeljati 5 kratkoročnih usposabljanj za partnerje, z namenom testiranja in analiziranja učinkov uporabe digitalnih virov in gradiva za razvoj kompetenc.
  3. Pripraviti priročnik z bazo podatkov, testiranji in analizami učnih ur; priročnik bo vključeval 3 članke z vsake sodelujoče šole z najboljšimi primeri učnih ur.

Metodologija: delo v majhnih skupinah, delavnice, predavanja, izdelava gradiv za učne enote, razgovori, izmenjava mnenj in idej, video konference, komunikacija preko elektronske pošte in drugih družabnih medijev.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 167 times, 1 visits today)