Skoči na glavno vsebino
NAVODILA ZA PRIJAVO IN ODJAVO OD PREDMETOV SPLOŠNE MATURE

Kandidati, ki opravljajo tako splošno kot poklicno maturo, naj upoštevajo naslednja navodila:

 1. Rok za prijavo k posameznemu predmetu splošne mature, ki vsebuje praktični del (ZGO, SOC, PSI, GEO, KEM, FIZ, BIO; velja za kandidate v srednjem strokovnem izobraževanju) je 30. september tekočega leta. Do tega dne se morajo kandidati prijaviti v tajništvu splošne mature.
 2. Rok za oddajo predprijave in vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature je 15. november tekočega leta. Do tega dne je potrebno oddati tudi prijavo na posamezni izpit splošne mature, ki ne vsebuje praktičnega dela (MAT, tuji jeziki)
 3. Za opravljanje zimskega roka poklicne mature je potrebno oddati prijavo v tajništvo poklicne mature do določenega datuma v začetku decembra (glej koledar poklicne mature).
 4. 30. marec tekočega leta je zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni in poklicni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
 5. Ob prijavi morajo kandidati predložiti potrdilo o plačilu po veljavnem ceniku.
 6. Kandidati morajo upoštevati tudi s koledarjem splošne in poklicne mature določene roke za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita splošne mature in 4. predmeta poklicne mature.
 7. Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje izpitov splošne in poklicne mature, se morajo pravočasno odjaviti v tajništvu mature, sicer jim propade prijavljeni rok.

Kandidati so sami odgovorni za spremljanje natančnih rokov prijav in odjav, ter obveščanje o morebitnih spremembah.

Tajništvo splošne in poklicne mature

Obrazec za spremembo prijave (klikni tu)

Obrazec za odjavo od splošne mature ali posameznega izpita (klikni tu)

Obrazec pooblastila za dvig spričevala (klikni tu)

Vzorec položnice za plačilo 5. predmeta

KONTAKT

Tajništvo mature: 05 7311 284

Matura

Šolska komisija za splošno maturo

Šolska komisija za splošno maturo v šolskem letu 2022/23:

 • Dušan Štolfa – predsednik
 • Petra Ražem – tajnica
 • Alojz Čotar – član
 • Maša Rolih – članica
 • Irena Dolgan – članica
 • Mateja Grmek – članica

Govorilne ure tajnice šolske komisije splošne mature so vsako sredo, 2. šolska ura, 8.50-9.35 v pisarni tajništva mature.

Maturitetni predmeti

Splošni predmeti: slovenščina, matematika, tuji jezik (angleščina ali italijanščina ali nemščina).

Izbirni predmeti: zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, kemija, biologija, fizika, angleščina, italijanščina, nemščina.

Interni del mature

Republiški izpitni center (RIC)

Obrazci

PRIJAVA K IZPITU IZ PREDMETA SPLOŠNE MATURE za kandidate, ki ne opravljajo splošne mature v celoti, ampak želijo opravljati le posamezen predmet splošne mature (klikni tu)

PRIJAVA K IZPITU SPLOŠNE MATURE za  kandidate, ki ne opravljajo splošne mature v celoti, ampak želijo opraviti popravni izpit, izpit za izboljšanje ocene ali opraviti izpit iz neocenjenega predmeta (klikni tu)

Plačilo izpitov RIC-u – navodila so dosegljiva na povezavi (tu)

Plačilo izpitov šoli – po objavljenem ceniku na TRR šole.

(Visited 2.745 times, 1 visits today)
Dostopnost