Zaposleni

Vodstvo

Dušan Štolfa – direktor ŠC in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole

Administracija

Helena Tavčar – tajnica VIZ

Enisa Princes – računovodkinja

Strokovni sodelavci

Franja Čok – svetovalna delavka

Alenka Kompare – svetovalna delavka

Natlija Mikuletič – knjižničarka

Stanislav Jablanšček – vzdrževalec računalniške opreme

Ostali delavci

Nataša Tibola – laborantka

Valter Kogoj – hišnik

Joža Grgič – čistilka

Vesna Marinič – čistilka

Silvana Zadel – čistilka

Lela Kojić- čistilka

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 9.319 times, 1 visits today)