Vpis v prvi letnik 2020/21

šolskem letu 2020/21 smo razpisali vpis v 1. letnik treh izobraževalnih programov:

  • GIMNAZIJA (2 oddelka; 56  razpisanih mest)
  • EKONOMSKI TEHNIK (1 oddelek; 28 razpisanih mest)
  • ARANŽERSKI TEHNIK (1 oddelek; 28 razpisanih mest)

Vpis novincev

Postopek vpisa
Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/18).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

V primeru omejitve vpisa se izbira kandidatov opravi v dveh krogih.

  • V prvem krogu šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.
  • V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več o postopku vpisa lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Potek vpisa v 1. letnik za šolsko leto 2020/21

POTEK VPISA DATUM
Informativna dneva 14. in 15. februar 2020
Prijava za vpis v 1. letnik do 11. maja 2020
Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ) 20. maj 2020 do 16. ure
Morebitni prenosi prijav za vpis 16. junija 2020 do 14. ure
Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa do 24. junija 2020
Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) do 26. 6. 2020, do 16. ure
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa) med 30. 6. in 6. 7. 2020 do 14. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran MIZŠ) do 6. 7. 2020
Seznanitev kandidatov, ki so bili neuspešni v 1. krogu do 6. 7. 2020
Izvedba 2. kroga (v primeru omejitve vpisa) do 9. 7. 2020 do 13.00
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) 14. 7. 2020, do 15. ure
 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu (v primeru omejitve vpisa) do 16. 7. 2020 do 13.00
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta od  31. avgusta 2020

Informacije o vpisu: šolska svetovalna služba (05 7311 281) 

(Visited 1.507 times, 1 visits today)