Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Na naši šoli so dijaki tretjega letnika gimnazije jezikoslovnega sklopa obeležili ta dan z različnimi aktivnostmi na temo učenja tujih jezikov.

Na spletni strani evropske komisije https://edl.ecml.at/ so si dijaki prebrali veliko zanimivih dejstev o evropskih jezikih, reševali kvize o učenju jezikov in ugibali ali poznajo jezike predvajane na posnetkih.

Nato so dijaki izdelali plakate v programu Canva, kjer so predstavili najbolj zanimive podatke o tujih jezikih. Najbolj so jih navdušile najdaljše in težko izgovorljive besede, podatki o tem, katere jezike govorijo znane osebe in družine jezikov. Uro smo zaključili s snemanjem recitacij pesmi Srečka Kosovela v različnih tujih jezikih.

Po vsej Evropi se 700 milijonov Evropejcev različnih starosti, ki živijo v 46 državah članicah Sveta Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine.

Dijaki jezikoslovnega sklopa z učenjem tretjega tujega jezika – francoščine- in spoznavanjem kulture in civilizacije različnih narodov prav zagotovo pridobivajo pomembne veščine  medkulturnega dialoga in znatno  prispevajo k širjenju strpnosti do drugačnosti in tujih kultur.

Jana Bele Lutman, za aktiv tujih jezikov

(Visited 76 times, 1 visits today)