Skoči na glavno vsebino

Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Na naši šoli so dijaki tretjega letnika gimnazije jezikoslovnega sklopa obeležili ta dan z različnimi aktivnostmi na temo učenja tujih jezikov.

Na spletni strani evropske komisije https://edl.ecml.at/ so si dijaki prebrali veliko zanimivih dejstev o evropskih jezikih, reševali kvize o učenju jezikov in ugibali ali poznajo jezike predvajane na posnetkih.

Nato so dijaki izdelali plakate v programu Canva, kjer so predstavili najbolj zanimive podatke o tujih jezikih. Najbolj so jih navdušile najdaljše in težko izgovorljive besede, podatki o tem, katere jezike govorijo znane osebe in družine jezikov. Uro smo zaključili s snemanjem recitacij pesmi Srečka Kosovela v različnih tujih jezikih.

Po vsej Evropi se 700 milijonov Evropejcev različnih starosti, ki živijo v 46 državah članicah Sveta Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine.

Dijaki jezikoslovnega sklopa z učenjem tretjega tujega jezika – francoščine- in spoznavanjem kulture in civilizacije različnih narodov prav zagotovo pridobivajo pomembne veščine  medkulturnega dialoga in znatno  prispevajo k širjenju strpnosti do drugačnosti in tujih kultur.

Jana Bele Lutman, za aktiv tujih jezikov

(Visited 106 times, 1 visits today)
Dostopnost