Skoči na glavno vsebino

V sklopu projekta DVIG DIGITALNIH KOMPETENC, v katerega je vključena tudi naša šola, se je v letošnjem šolskem letu velika večina učiteljev naše šole prijavila in uspešno zaključila izobraževanja, ki so nam jih organizatorji ponudili. Različna digitalna znanja, ki smo jih pridobili, so nekateri učitelji delili še s svojimi kolegi na t.i. digitalnih uricah, ki smo jih izvajali v pouka prostih urah.

Delavnica KAHOOT

Dne 13. aprila 2023 se nas je skupina učiteljev zbrala na praktični delavnici o uporabi priljubljene spletne aplikacije Kahoot,  ki omogoča interaktivno učenje in zabavo. Delavnico je vodila profesorica angleščine in francoščine Jana Bele Lutman.

Seznanili smo se s številnimi možnostmi, ki jih Kahoot omogoča. Ena od njih je ustvarjanje in izvajanje interaktivnih kvizov. Vprašanja lahko vključujejo slike in videoposnetke. Udeleženci se prijavijo prek svojih mobilnih naprav ali računalnikov ter tekmujejo med seboj.

Za izvedbo hitrega kviza je zelo dobra funkcija hitri izzivi. Uporabnik ustvari nekaj vprašanj, nato pa jih deli s svojim občinstvom. Udeleženci tekmujejo med seboj, kdo najhitreje odgovori na vprašanja.

Kahoot pride v poštev tudi pri izvajanju diskusij. Uporabniki lahko postavijo vprašanja in omogočijo udeležencem, da prispevajo svoje odgovore ali komentarje. To spodbuja interakcijo in boljšo razpravo o določeni temi. Učinkovit način za ponavljanje in utrjevanje znanja, pa je učenje s karticami (flashcards), ki omogoča ustvarjanje kartic s povezanimi vprašanji in odgovori.

Kahoot je zelo uporabnen pri pouku za ponovitev oz. utrjevanje predelane snovi, hkrati pa služi kot popestritev samega učnega procesa.

Delavnica MENTIMETER

Profesorica nemščine in angleščine Doris Furlan je 18. maja 2023 vodila delavnico za učitelje o aplikaciji Mentimeter.

To je interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča enostavno ustvarjanje in izvajanje interaktivnih predstavitev, delavnic, sestankov ali dogodkov. Spoznali smo glavne značilnosti aplikacije. Med temi je pomembno omeniti  spletno anketiranje, ki omogoča ustvarjanje različnih vrst anket. Na voljo nam daje več izbirnih vprašanj, odprta vprašanja, lestvice ocenjevanja, slikovna vprašanja itd..

Udeleženci lahko oddajo svoje odgovore prek svojih mobilnih naprav ali računalnikov, rezultati pa se prikažejo na zaslonu. Aplikacija omogoča tudi vprašanja za diskusijo oz. odprto razpravo. Udeleženci lahko predlagajo ideje, postavljajo vprašanja ali komentirajo predstavljene teme. To omogoča ustvarjanje interaktivnega dialoga med udeleženci.

Pomembna prednost mentimetra je možnost prikazovanja odgovorov v obliki vizualnih elementov, kot so besedni oblaki ali grafikoni. To pomaga pri vizualizaciji podatkov in boljšem razumevanju rezultatov. Aplikacija omogoča tudi vključevanje slik, videoposnetkov ali drugih multimedijskih vsebin, da so predstavitve in vprašanja še bolj privlačne in zanimive.

Uporaba mentimetra je priporočljiva za pouk, predstavitve, delavnice, sestanke in dogodke, kjer je interakcija udeležencev ključnega pomena. 

Delavnica 1KA

Ker pri aktivnih oblikah poučevanja marsikdaj pride prav tudi anketiranje, je bila naša naslednja delavnica na temo aplikacije 1KA. Ta omogoča spletno anketiranje.

Profesorica geografije Mateja Grmek je svoje poznavanje aplikacije delila s sodelavci na delavnici dne 26. maja 2023. Naučili smo se, kako ustvarjati anketne obrazce, dodajati vprašanja, prilagajati videz ankete in upravljati z nastavitvami.

Pri uporabi 1KA spletnega anketiranja je pomembno, kako oblikujemo vprašanja. Ta morajo biti predvsem jasna. Poudarek naj bo na različnih vrstah vprašanj, kot so več izbirnih vprašanj, lestvice ocenjevanja, odprta vprašanja itd.

Aplikacija omogoča tudi analizo rezultatov in interpretacija podatkov.

Na vseh treh delavnicah smo udeleženci tudi sami aktivno sodelovali. Rešili smo nekaj nalog, sodelovali v razpravah in  tudi sami izvedli precej praktičnih nalog. Prav to nam je omogočilo pridobivanje praktičnih izkušenj ter boljše razumevanje in uporabljanje vseh treh zgoraj opisanih aplikacij.

Za šolski tim zapisala Gabrijela Rebec Škrinjar

(Visited 122 times, 1 visits today)
Dostopnost