Skoči na glavno vsebino

Heritage in tourism/Dediščina v turizmu

POVZETEK PROJEKTA

Projekt sofinancira Zavod RS za šolstvo v okviru razpisa za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v VIZ

Projekt temelji na prioritetah Evropskega leta kulturne dediščine, predvsem na področju Ohranjanja in revitalizacije naravne in kulturne dediščine, valorizaciji le-te ter na medinstitucionalnem sodelovanju ter izmenjavi dobrih praks  treh šol iz treh različnih držav:

Z obema šolama smo povezani že več let. V lanskem letu, sta se preko nas povezali tudi obe partnerski šoli med seboj in že nekaj časa snujemo idejo o skupnem projektu sodelovanja.

Projekt je bil razdeljen na tri dele:

 1. Raziskovanje naravne in kulturne dediščine v lastnem lokalnem okolju (predvsem mitov in legend, ki bi lahko postali osrednji del novih turističnih proizvodov),
 2. Razvoj novega turističnega proizvoda z naprednimi metodami za razvoj kreativnih rešitev
 3. Implementacija ideje v lokalno okolje v vsaki sodelujoči državi.

Cilje smo v celoti dosegli in še presegli. Predvideni rezultati – novi turistični proizvodi – so izjemni. Planirane aktivnosti projekta smo nekoliko prilagodili, saj smo v oktobru obiskali Portugalsko in drugi primer dobre prakse predstavili najprej Portugalskim dijakom, šele v decembru pa smo obiskali Zvornik in dijakom iz Zvornika pomagali pri realizaciji promocije turističenga proizvoda, ki so ga predhodno že razvili. Obiska na Portugalskem so se udeležili 4 dijaki, v Zvorniku pa 10 dijakov in 3 profesorji.

Zadnji del projekta (srečanje vseh partnerjev skupaj) je bil prenešen na obdobje od 27.1. do 31.1.2019 vključno z udeležbo na mednarodnem sejmu Več znanja za več turizma kjer bodo vsi oblikovani proizvodi iz vseh treh držav predstavljeni širši javnosti. Implementacija v lokalno okolje je bila izvedena v vseh treh državah v mesecu decembru 2018.

DOSEŽENI REZULTATI GLEDE NA ZASTAVLJENE CILJE 

DIJAKI:

 • izboljšanje  strokovnih in splošnih kompetenc
 • izboljšanje komunikacijskih spretnosti
 • izboljšanje znanja tujih jezikov, predvsem angleščine kot jezika sporazumevanja
 • spoznavanje mitov in legend v lokalnem okolju s pomočjo raziskovanja
 • spoznavanje kulturne dediščine, navad in značilnosti držav udeleženk
 • razvijanje podjetniških sposobnosti
 • spodbujanje ustvarjalnosti
 • prepoznavanje trendov
 • dvig samozavesti in motivacije

SODELUJOČE ŠOLE:

 • premagovanje kulturnih, jezikovnih raznolikosti in raznih predsodkov
 • povečana prepoznavnost šole v lokalnem okolju
 • obogatitev šolskih aktivnosti
 • povečan ugled šole v javnosti

PROFESORJI:

 • izboljšanje komunikacijskih spretnosti
 • izobljšanje uporabe IKT
 • izboljšanje znanja tujega jezika in premagovanje jezikovnih ovir
 • spoznavanje novih metod poučevanja
 • izmenjava izkušenj

PARTNERJI V OKOLJU:

 • nove ideje na področju turizma
 • razvijanje novih turističnih proizvodov in koriščenje rezultatov (dodatne ponudbe, spominki, možnost zaslužka)
 • povečanje sodelovanja šola-delo
 • utrjevanje partnerstva
 • oblikovanje med strukturnih timov

CILJI:

 • nadgraditi sodelovanje, začeto s prejšnjimi projekti s šolama
 • utrditi dobro sodelovanje med šolami in lokalnim okoljem
 • razširiti mreženje/medstrukturno sodelovanje
 • ohranjanje in razvoj kulturne in naravne dediščine partnerjev v projektu
 • oblikovati nove turistične proizvode
 • predstaviti spretnosti in kompetence naših dijakov v delovnem okolju
 • pripraviti partnerstvo za nadaljnje večje strateške projekte

Doseženi rezultati po ciljnih skupinah

AKTIVNOSTI

 1. Virtualno srečanje koordinatorjev – dogovor o izvedbi aktivnosti, koordinacija terminov srečanj, predstavitev primera dobre prakse
 2. Prijava projekta na Etwinning
 3. Obisk Portugalske; predstavitev primera dobre prakse
 4. Pridobivanje informacij v lokalnem okolju/povezava z institucijami v lokalnem okolju/razvijanje idej
 5. Razvijanje promocije turističnega proizvoda na projektnem tednu, primer dobre prakse
 6. Izdelava promocijskega materiala/uskaljevanje z loklanimi partnerji/poskus implementacije v okolju

S projektom smo želeli oblikovati trdno partnerstvo, ki bo pripravljeno za sodelovanje v strateških partnerstvih Erasmus+.

Maja Prešeren, koordinatorica projekta

(Visited 41 times, 1 visits today)
Dostopnost