Skoči na glavno vsebino

V letošnjem šolskem letu so nekatere učne vsebine, predvidene v učnem načrtu za slovenščino v gimnaziji, zaživele nekoliko drugače. Dijaki 1. a in 2. a gimnazije so obvezne vsebine, kot je npr. vsakoletni govorni nastop, izvedli nekoliko drugače oz. so svojo izvedbo nadgradili z izvirno in ustvarjalno idejo.

Nekateri so povedano dopolnili s podobo; tako je nastala npr. avtorska igra s kartami na temo književnosti (Maruša Bizjak, 2. a GIM), avtorski strip o dijakinji, ki pripravlja svoj govorni nastop v zadnji noči pred izvedbo, pri tem pa ji pomagata, bolje rečeno nagajata, tako angelček kot hudiček (Tjaša Stojanoski, 1. a GIM); Lea Morano (2. a GIM) pa je svoj nastop obogatila z lastnimi ilustracijami izbranih Prešernovih balad in romanc. Uživali smo tudi ob kratkem videoposnetku, ki je nastal kot vizualna priča nastajanja grafita v domači garaži (Žan Duka, 1. a GIM).

Zanimiv je bil tudi govorni nastop, ki je zaživel tudi v 3D-različici: Neža Jurančič (1. a GIM) je za svojo predstavitev izdelala maketo skrivnostnega stolpa, v katerem se v romanu Ime rože dogajajo nepojasnjeni umori, svojemu izdelku pa je dodala z besedilom povezane citate iz Aristotelove Poetike.

Precej dijakov se je odločilo, da bo znanje svojih sošolcev izzvalo z vprašanji v obliki kviza; nastalo je tudi nekaj križank, spremljali pa smo lahko tudi uglasbitev predstavljenih vsebin (Anja Čeč in Nuša Dekleva, 2. a GIM). Nekateri dijaki pa so za podkrepitev tez in trditev, ki so jih predstavili v okviru izbranega govornega nastopa, izvedli lastno mini raziskavo (Ana Kukanja, 1. a GIM).

Tudi zvestoba besedi ni bila zanemarjena; da ne bi vsebine govornih nastopov izpuhtele ob zvonjenju šolskega zvonca, je nekaj dijakov poskrbelo za strnjene povzetke povedanega (Vid Sila in Jure Bratina Lozej, 1. a GIM). V trajno last pa smo dobili tudi mini slovarček (ne)uporabne latinščine, za katerega je poskrbel Luka Škabar (1. a GIM).

Pri slovenščini smo se tudi medpredmetno povezali z modo, in sicer oblačilno kulturo naših non, ki jo je v sklopu predstavitve izbranih poglavij knjige Bedenice slikovito poustvarila in prikazala Eva Miklavec (1. a GIM).

Predvidena je bila tudi razstava vseh navedenih izdelkov, a nas je čas s svojim nepričakovanim koronavirusnim ovinkom pri tem zaenkrat zaustavil. Na prijaznejšo prihodnost tako čaka razstava fotografij, ki jih je za svoj govorni nastop na temo zapuščine Grkov in Rimljanov na Slovenskem sama posnela Živa Žvanut (1. a GIM). Prav tako je pri slovenščini fotografsko oko (in telefona) dijakinj Sabine Dolenc in Amine Sejdinović (obe 1. a GIM) ujelo zanimive utrinke med izvajanjem govornih nastopov sošolcev (tu >>).

Namesto petkovega večernega filma pa si po letošnjem šolskem letu lahko kadar koli ogledamo videoposnetek z najbolj zanimivimi deli vseh govornih nastopov, ki sta ga posnela in pripravila Andrea Dezors in Aljaž Maurič (oba 1. a GIM).

Dijaki so bili torej pred svojevrstnim izzivom: v svojem govornem nastopu so izražali svojo ustvarjalnost, drugačen pogled na temo, drugačen način ubesedenja; skušali so svojo idejo pripeljati od zamisli do izvedbe oz. izdelka. Pri tem so gradili predvsem kompetence podjetnosti: odkrivanje priložnosti, ustvarjalnost, vrednotenje zamisli, motiviranost in vztrajnost, prevzemanje pobude in pritegnitev drugih, sodelovanje in izkustveno učenje.

Petra Ražem, prof. slovenščine

 

(Visited 502 times, 1 visits today)
Dostopnost