20. december je za mednarodni dan solidarnosti razglasila OZN (Organizacija združenih narodov) leta 2005. Ta dan mednarodno skupnost opominja, da je svet ranljiv in da ogromno njegovih prebivalcev živi v stiski, pomanjkanju in revščini.

V opredelitvah lahko preberemo, da je solidarnost enotnost, ki temelji na skupnih interesih, ciljih, standardih in simpatijah. Je vezivo, ki povezuje ljudi v družbeni skupini. O solidarnosti vedno govorimo kot o vrednoti, brez katere v sodobnem svetu zaradi velikih socialnih razlik praktično ne moremo.

Prostovoljstvo je pomemben segment vzgoje v sodobnem svetu, prispeva k socialnemu razvoju mladih in njihovi osebnostni rasti, zato si je vsakodnevno potrebno prizadevati, da se vrednote prostovoljstva med mladimi širijo. Z opravljanjem prostovoljskega dela se krepita solidarnost in empatija med mladimi, obenem pa mladi pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo svoj sistem vrednot.

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017 je razvidno, da se je znižalo število prostovoljcev v starostni skupni od 18. do 30. leta starosti, kjer je v preteklem letu delovalo 51.609 prostovoljcev, medtem ko se je število prostovoljcev zvišalo v starostni skupini do 18. leta, v okviru katere je v letu 2017 delovalo 36.037 mladih prostovoljcev. Skupno obe starostni skupini predstavljata kar 30 odstotkov vseh prostovoljcev.

Pri ITS družboslovje sem ob mednarodnem dnevu solidarnosti pripravila izobraževalni plakat v avli šole, tole novico za spletni stran ter raziskavo o tem, kako dijaki naše šole razumejo solidarnost (tu).

Nina Lozej, 3. b gimnazija

(Visited 206 times, 1 visits today)