Skoči na glavno vsebino

20. december je za mednarodni dan solidarnosti razglasila OZN (Organizacija združenih narodov) leta 2005. Ta dan mednarodno skupnost opominja, da je svet ranljiv in da ogromno njegovih prebivalcev živi v stiski, pomanjkanju in revščini.

V opredelitvah lahko preberemo, da je solidarnost enotnost, ki temelji na skupnih interesih, ciljih, standardih in simpatijah. Je vezivo, ki povezuje ljudi v družbeni skupini. O solidarnosti vedno govorimo kot o vrednoti, brez katere v sodobnem svetu zaradi velikih socialnih razlik praktično ne moremo.

Prostovoljstvo je pomemben segment vzgoje v sodobnem svetu, prispeva k socialnemu razvoju mladih in njihovi osebnostni rasti, zato si je vsakodnevno potrebno prizadevati, da se vrednote prostovoljstva med mladimi širijo. Z opravljanjem prostovoljskega dela se krepita solidarnost in empatija med mladimi, obenem pa mladi pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo svoj sistem vrednot.

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017 je razvidno, da se je znižalo število prostovoljcev v starostni skupni od 18. do 30. leta starosti, kjer je v preteklem letu delovalo 51.609 prostovoljcev, medtem ko se je število prostovoljcev zvišalo v starostni skupini do 18. leta, v okviru katere je v letu 2017 delovalo 36.037 mladih prostovoljcev. Skupno obe starostni skupini predstavljata kar 30 odstotkov vseh prostovoljcev.

Pri ITS družboslovje sem ob mednarodnem dnevu solidarnosti pripravila izobraževalni plakat v avli šole, tole novico za spletni stran ter raziskavo o tem, kako dijaki naše šole razumejo solidarnost (tu).

Nina Lozej, 3. b gimnazija

(Visited 235 times, 1 visits today)
Dostopnost