Skoči na glavno vsebino
Razstava ob svetovnem dnevu stranišč

Vabljeni k ogledu e-razstave (ppt predstavitve).

Rezultati ankete ob svetovnem dnevu stranišč

Rezultati in analiza vprašalnika, ki so ga reševali dijaki naše šole.

Svetovni dan stranišč obeležujemo 19. novembra. Uvedla ga je pred 21 leti World Toilet, nevladna organizacija s sedežem v Singapurju. Omenjena organizacija je s svetovnim dnevom stranišč hotela poudariti prizadevanja za izboljšanje sanitarnih in higienskih razmer po svetu.

Pravico do vode in sanitarij je leta 2010 tudi Generalna skupščina Združenih narodov priznala za eno od osnovnih človekovih pravic, leta 2013 pa je 19. november razglasila za svetovni dan stranišč.

Na svetu 2,3 milijarde ljudi doma nima ustreznega stranišča oziroma toaletnih prostorov, med njimi je 620 milijonov šoloobveznih otrok. Boljše in bolj urejene sanitarije bistveno vplivajo na zdravstvene razmere ljudi, neustrezne sanitarne razmere pa so vzrok diareje in številnih drugih bolezni, ki so vsako leto vzrok za številne smrti.

Kaj je stranišče in kako je nastalo?

Stranišče je prostor namenjen uriniranju ali defekaciji. Stranišče se največkrat uporablja s kratico WC. Kaj pa sploh ta kratica pomeni? Kratica WC izhaja iz angleške besede water-closet, kar v dobesednem slovenskem prevodu pomeni vodna omara.

Prvo stranišče naj bi imeli na Kreti pred več kot 2800 leti. Stranišče z vodo pa naj bi leta 1596 izdelal Anglež sir John Harrington za kraljico Elizabeto I.. Stranišča Elizabeta žal ni hotela uporabljati, ker ji je bilo ljubše prenosno stranišče s pokrovom in ročaji, ki je bilo prekrito z rdečim žametom in čipko. Šele čez 200 let je prišlo stranišče z vodo v širšo uporabo.

In kako je s stranišči v Sloveniji?

V zadnjih desetletjih je delež stranišč v stanovanjih, v katerih živijo državljani Slovenije, narasel na 98%, ta delež je od leta 1981 narasel za kar 24%. Ampak je žal v zadnjih letih še vedno okoli 19.700 stanovanj brez notranjega stranišča ali stranišča nasploh, v teh stanovanjih prebiva kar 49.300 državljanov Slovenije. Največji delež prebivalcev brez notranjega stranišča je v Prekmurju.

Kdo ima najslabši dostop do primernega stranišča v svetovnem merilu?

Najslabši dostop do primernega stranišča med vsemi Zemljani imajo Etiopijci. V Etiopiji, ki je druga najbolj naseljena afriška država, je brez ustreznega stranišča kar 93% prebivalcev.

Kaj je letošnja tema svetovnega dneva stranišč?

Organizacija World Toilet opozarja, da so stranišča in sanitarni sistemi v mnogih delih sveta zanemarjeni ali slabo vzdrževani, kar ima velike posledice na zdravje, gospodarstvo in okolje – zlasti v najrevnejših in najbolj marginaliziranih skupnosti.

Letošnja kampanja „Narediti nevidno vidno“ ozavešča o vplivu neprimernih sanitarij na podtalnico, ki je vir pitne vode. Težava onesnaževanja podtalnice ni vidna, ker je ta skrita pod zemljo. Podtalnica je največji vir čiste vode na svetu. Pomembna je kot vir pitne vode, za kmetijstvo, industrijo in ekosisteme. Ob vse hujših podnebnih spremembah in naraščanju števila svetovnega prebivalstva je podtalnica ključna za preživetje človeštva.

Tilen Mahnič in Marcel Nemec, ITS dužboslovje

(Visited 113 times, 1 visits today)
Dostopnost