Skoči na glavno vsebino

Kandidati boste z rezultati letošnje poklicne mature seznanjeni v sredo, 6. 7. 2022. Svečana podelitev maturitetnih spričeval bo potekala v veliki predavalnici Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana ob 10. uri.

Rezultati splošne mature bodo znani v ponedeljek, 11. 7. 2022. Svečana podelitev maturitetnih spričeval bo potekala v veliki predavalnici Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana ob 10. uri.

Vsi, ki boste v teh dneh odsotni, lahko za dvig spričevala in obvestila pooblastite nekoga drugega (obrazec pooblastila klik). Na hrbtni strani pooblastila, ki ga prinesejo pooblaščenci s seboj, naj bo fotokopija kandidatovega osebnega dokumenta s sliko. Prav tako bo 11. 7. 2022 mogoč dvig obvestil kandidatov, ki so poleg poklicne mature opravljali še dodatni 5. predmet na splošni maturi.

Tajništvo poklicne mature bo odprto 6. 7. 2022 od 8.00 do 12.00  in 7. 7. 2022 od 8.00 do 10.00, tajništvo splošne mature pa 11. 7. 2022 od 8.00 do 12.00  in 12. 7. 2022 od 8.00 do 10.00.

V tem času se lahko tudi prijavite na popravne izpite, na maturo v celoti, izboljševanje ocen in ponovno opravljanje dodatnega 5. predmeta. Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je 7. 7. 2022, splošne mature pa je 12. 7. 2022.

Kandidati brez statusa dijaka, morate prijavi na posamezni izpit ali na celotno maturo priložiti dokazila o plačilu izpitov RIC-u in Šolskemu centru Srečka Kosovela Sežana oz. samo Šolskemu centru Srečka Kosovela Sežana, če se prijavljate na poklicno maturo.

Če želite zaprositi za vpogled v izpitno dokumentacijo poklicne mature, morate oddati prošnjo ŠMK 10. 7. 2022. O datumih vpogleda boste obveščeni.

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo splošne mature začnejo 11. 7. 2022. Rok za vložitev ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene je 14. 7. 2022. Več o tem lahko preberete na priloženem dokumentu (klik).

Doris Furlan, za tajništvo splošne in poklicne mature

(Visited 660 times, 1 visits today)
Dostopnost