Skoči na glavno vsebino

Tajništvo šole bo odprto za fizične obiske po predhodni najavi. Zaželeno je, da dijaki čim več zadev urejate po e-pošti. Vsa potrdila o letošnjem vpisu, vpisu za drugo leto, obrazce za prehrano in prevoze boste dijaki prejeli ob prevzemu spričeval.

V šolsko knjižnico je mogoče vračanje gradiva in izposoja. Zaradi zagotavljanja varnosti bo vstop v šolsko knjižnico omejen na eno osebo (obvezna maska). Gradivo si lahko dijaki izposodite po predhodnem naročilu (e-pošta ali telefon). Prevzem gradiva je možen med 10.00 in 11.00 uro ter med 12.00 in 13.00 uro.

Sprememba šolskega koledarja (dijaki zaključnih letnikov)

Na MIZŠ so sprejeli nekaj popravkov šolskega koledarja. Vse ocene zaključnih letnikov morajo biti zaključene do 22. 5. 2020, ko je tudi zaključna konferenca. Razdelitev spričeval bo v ponedeljek, 25. 5. 2020. Spričevala vam bodo razdelili razredniki.

Bistveni novosti letošnjega šolskega leta sta:

  • dijaki zaključnih letnikov lahko opravljate po zaključku pouka dva predmetna izpita (višanje ocen). Datuma sta: 27. in 28. 5. 2020. Prijave na izpita oddate razrednikom 25. 5. 2020. Izpita bosta na šoli, predvidoma ob 9.00.
  • dijaki zaključnih letnikov, ki imate zaključene negativne ocene, imate letos dodatni izpitni rok za popravne izpite. En popravni izpit lahko dijak opravlja v času dopolnilnih izpitov, to je 28. 5. 2020.  V primeru, da ima dijak samo en popravni izpit in ga uspešno opravi, lahko pristopi k spomladanskemu roku splošne  ali poklicne mature.  Tudi na ta rok se lahko prijavite 25. 5. 2020.

Obvestilo za dijake 1., 2. in 3. letnikov

V šolo bodo v maju in juniju lahko vabljeni tisti dijaki nižjih letnikov, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta (npr. dijaki, ki imajo učne težave in potrebujejo pomoč pri utrjevanju znanja, ali dijaki, ki imajo negativne ocene …).

Ostali dijaki šolsko leto zaključite s poučevanjem/učenjem in ocenjevanjem na daljavo.

 

(Visited 344 times, 1 visits today)
Dostopnost