Z ministrstva za infrastrukturo so nas junija opozorili, da dijaki za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujejo obrazca »Vloga za nakup subvencioniranih vozovnic«, ki smo ga na šoli dijakom potrjevali ob vpisu v višji letnik. Obrazec namreč ne velja več.

Na portalu subvencij potniškega prometa (https://subvencije.ijpp.si/) je objavljen nov obrazec, na katerem ni potreben žig šole, niti dijaku ni treba prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu podatke ob predložitvi obrazca pridobijo iz CEUVIZ (Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja).

Dijaki, ki si bodo urejali nakup subvencionirane vozovnice, lahko to naredijo tudi preko spleta. Možna je elektronska oddaja vloge (s certifikatom) preko portala eUprava in nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.

Share on FacebookPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
(Visited 658 times, 1 visits today)