Skoči na glavno vsebino

Posebnosti našega aranžerskega tehnika

To so vsebine v odprtem kurikulu, ki se nanašajo na multimedijsko oglaševanje, izražanje s sliko in zvokom ter animacij v ravnini in prostoru.

Multimedijsko oglaševanje

Multimedijsko oglaševanje  dijaka usposobi za pripravljanje multimedijskih orodij tržnega komuniciranja ter sodelovanje pri akcijah tržnega komuniciranja. Tako se dijaki v tretjem letniku s pomočjo programskih orodij lotevajo posameznih orodij tržnega komuniciranja (elektronski oglasi, plakati, video in avdio oglasi, spletne strani, CGP …). V  četrtem letniku pa znanje uporabijo v celostni akciji tržnega komuniciranja.

Izražanje s sliko in zvokom

Zaradi vse večjega pomena medijskih tehnologij ter zanimanja dijakov za delo s fotoaparatom in kamero, smo v odprt kurikul vključili modul izražanje s sliko in zvokom. Dijaki spoznavajo zgodovino in teorijo fotografije, filma in videa, se učijo razumeti temeljna načela  pri oblikovanju in montaži slike in zvoka ter razvijajo čut za estetsko vrednost izdelkov. Ob tem pa pridobljena znanja, obogatena z lastno ustvarjalnostjo, nenehno preizkušajo in nadgrajujejo z različnimi avtentičnimi nalogami, npr. posnamejo fotografije v  različnih zvrsteh, izdelajo video …

Animacija v ravnini in prostoru

Modul animacija v ravnini in prostoru je izbran iz predmetnika medijskega tehnika v želji, da bi dijakom ponudili znanje s področja, ki bo v prihodnosti narekovalo razvoj. 3D-modeliranje ima vedno večjo vlogo v sodobnem grafičnem, unikatnem in industrijskem oblikovanju, zato je prav, da se  dijaki z njim seznanijo  že v srednji šoli. Pri predmetu dijaki načrtujejo izdelke in 3D modelirajo v odprtokodnem programu Blender. Pouk poteka v obliki projektnega dela od ideje do prototipa.

Multimedijska orodja

Multimedija je hkratno posredovanje informacij z besedilom, sliko, zvokom, animacijo in videom. Prejemnik lahko informacije interaktivno spreminja in prilagaja svojim potrebam.

Cilj predmeta Multimedijska orodja je dijaku podati znanje o celostnem naboru multimedijskih vsebin, kamor so zajeti tekst, grafika, slike, video, zvok in animacija. Predmet obravnava razumevanje konceptov potrebnih za obvladovanje uporabe standardnih programskih orodij za kreiranje, urejanje, integracijo in distribucijo digitalnih multimedijskih vsebin.

 

 Kaj o šoli pravijo naši aranžerji

Šola je zelo prijetna, odnosi z večino profesorjev so sproščeni in to dijake motivira.

Način podajanja znanja in odnos do dijakov, pa da se vsi dijaki med seboj poznamo.

Všeč mi je, da so organizirani razni športni dnevi in delavnice po pouku, kjer se lahko družimo in preživljamo čas skupaj.

Dobro se mi zdi tudi to, da se udeležujemo tekmovanj, na katerih lahko veliko dijakov pokaže svoje sposobnosti.

(Visited 2.454 times, 1 visits today)
Dostopnost