Skoči na glavno vsebino

Gimnazijske ekskurzije

1. letnik

2. letnik

  • večdnevna jezikovna ekskurzija v London z okolico.

3. letnik

Drugi izleti in ogledi

Poleg navedenih ekskurzij, ki so organizirane vsako leto, izvedemo še številne druge izlete in oglede, na katerih je udeležba izbirna.

  • Vsako drugo leto aktiv tujih jezikov organizira za dijake 3. in 4. letnikov strokovno ekskurzijo v Italijo (Rim z okolico) in jezikovno-zgodovinsko ekskurzijo v Berlin.
  • Z dijakinjami in dijaki, ki obiskujejo likovne delavnice, pa tudi z ostalimi zainteresiranimi, vsako leto obiščemo Beneški karneval.
  • Naravoslovni aktiv občasno organizira dvodnevno ekskurzijo z obiskom Tehničnega muzeja v Münchenu, ki se je lahko udeležijo dijaki vseh letnikov naše šole; družboslovni aktiv in aktiv tujih jezikov pa vsako drugo leto večdnevno ekskurzijo v Pariz in na Nizozemsko.

Projekti in mednarodna sodelovanja

Na šoli izvajamo več projektov. Namenjeni so tako razvijanju različnih pristopov k poučevanju in učenju kot spodbujanju samoiniciativnosti, raziskovanja, ustvarjalnosti in medsebojnega razumevanja pri dijakih.

Med leti 2018 in 2022 smo sodelovali v projektu PODVIG kot razvojna gimnazija. Cilj projekta je bil spodbujanje podjetnosti, samoiniciativnosti in ustvarjalnosti pri gimnazijcih. Dijaki so uporabljali akademsko znanje v avtentičnih problemskih situacijah ter razvijali kompetence, pomembne za izvedbe projektov od ideje do realizacije.

Novice o dejavnostih, izvedenih v okviru projekta Podvig na naši šoli (tu>>).

Povezujemo se tudi z lokalnim okoljem in inštitucijami. Šola je v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame razvila bogat program raziskovalnih aktivnosti, ki ga iz leta v leto še nadgrajujemo. V sodelovanju s Kosovelovim domom, MC Podlago in Klubom študentov Sežana pa že vrsto let izvajamo program filmske vzgoje Filmšula.

Med leti 2019 in 2022 smo sodelovali v Erasmus+ projektu Poudarjanje pomena vključenosti s spodbujanjem medsebojne pomoči in solidarnosti v Evropi (AIDEES). Cilj projekta je bil ozaveščanje dijakov in učiteljev o različnih specifičnih učnih težavah (npr. disleksija, disgrafija, diskalkulija), spoznavanje različnih oblik posebnih potreb (npr. ADHD, gibalna oviranost) ter spodbujanje solidarnosti in vključevanje dijakov v različne oblike medsebojne pomoči.

V šolskem letu 2022/23 pa smo se vključili v Erasmus+ projekt Drugačnost, rezilientnost, zavzetost in vključenost (ARII). Z vrstniki iz Francije, Španije, Italije in Romunije spoznavamo različne težave (duševne in telesne), s katerimi se ljudje spopadamo, razvijamo razumevanje drugačnosti v najširšem pomenu ter krepimo rezilientnosti (splošno življenjsko prilagodljivost in odpornost na stres). Udeležujemo se tudi mednarodnih izmenjav.

 

(Visited 1.665 times, 1 visits today)
Dostopnost