Skoči na glavno vsebino

Program: Gimnazija

V družboslovnem interdisciplinarnem tematskem sklopu (ITS) “Svet, v katerem živimo” dijaki razvijajo razumevanja sveta, v katerem živimo, z družboslovnega vidika. V raziskovanje ključnega vprašanja, kako nas oblikuje svet, v katerem živimo, so vključeni predmeti: zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, umetnostna zgodovina, likovna umetnost in filmske delavnice. Vsako leto izvedemo družboslovno-raziskovalni tabor (Idrija, Tolmin) in različne ekskurzije. Dijaki izpeljejo projektno delo od načrta do realizacije in evalvacije, razvijajo kritično mišljenje in ustvarjalnost.

Profesorice/profesorji: Mateja Grmek, Alenka Kompare, Samo Onič, Gabrijela Rebec Škrinjar in Martina Smrdel

DRUŽBENO ANGAŽIRANI PLAKATI "NI NAM VSEENO"

Dijaki individualno ali v parih izdelajo družbeno angažiran plakat, namenjen prepoznavanju različnih vrst predsodkov in diskriminacij kot problem, kot »meje« v naših glavah. S predsodki se namreč že po definiciji odpovedujemo mišljenju, hkrati pa omejujejo medsebojno razumevanje in strpnost do različnosti.

Skozi ustvarjanje plakatov so dijaki glasniki boja ZA strpnost, medsebojno sprejemanje, različnost, drugačnost, enakopravnost in družbeno pravičnosti ter PROTI predsodkom, rasizmu, diskriminaciji, ksenofobiji, homofobiji, seksizmu … in drugim oblikam družbene nepravičnosti.

Družboslovno-jezikoslovna ekskurzija Pariz

Družboslovna ekskurzija na Nizozemsko

Družboslovno tabor Tolmin

Družboslovni tabor Idrija

Plečnikova Ljubljana - umetnostnozgodovinska ekskurzija

Ekskurzija v Judovske Benetke

Ekskurzija po južnem delu soške fronte

Trst skozi oči multikulturnosti - ekskurzija

INFORMATIVNA ZGIBANKA

Dijaki samostojno raziščejo določeno strokovno vsebino, izgrajeno znanje pa uporabijo v avtentičnem kontekstu, za izdelavo informativne, zanimive in likovno privlačne zgibanke.  

(Visited 473 times, 1 visits today)
Dostopnost