Fizikalni krožek

Fizikalni krožek je namenjen dijakinjam in dijakom, ki jih zanima poglobljeno fizikalno znanje, podkrepljeno z dodatnimi fizikalnimi teorijami. Poleg zanimivih fizikalnih tem, kot so posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, moderna fizika …, je krožek namenjen tudi reševanju fizikalnih problemov, s katerimi se dijaki soočajo na regijskem in državnem tekmovanju iz fizike.

Cilji

  • Poglabljanje srednješolskega fizikalnega znanja.
  • Uvajanje matematike pri računanju fizikalnih problemov.
  • Razumevanje osnovnih vsakdanjih fizikalnih pojavov.
  • Vzpodbujanje želje po spoznavanju narave in tehnologije s fizikalnega vidika.

Dejavnosti

Reševanje računskih nalog, implementacija matematičnih izrazov in pojmov v fiziko, demonstrativni eksperimenti, računalniške simulacije in priprava na tekmovanje.

Uroš Borjančič, mentor fizikalnega krožka

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 130 times, 1 visits today)