Literarni krožek

Literarni krožek je namenjen dijakom, ki se radi izražajo z besedami in imajo razgibano domišljijo, v pokrajinah katere rastejo raznorazne zgodbe in zapisi. Namen krožka je spodbujati dijake k pisanju zgodb, razmišljanj, pesmi in drugim oblikam besednega izražanja ter jim podati povratno informacijo o zapisanem.

Izbrana besedila si bodo pot do bralcev utrla preko Rumene podmornice, šolskega glasila, v katerem bodo s soglasjem avtorjev enkrat letno objavljena.

Zagreti literati se dobivamo vsak četrtek, 7. šolsko uro, v slovenističnem kabinetu, digitalno neučakani pa lahko svoja besedila mentorici v pregled pošiljajo na moja.slovenscina5@gmail.com.

Sodelovanje pri krožku se bo upoštevalo tudi za ure OIV oz. ID.

Petra Ražem, mentorica

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 186 times, 1 visits today)