Rumena podmornica

Glasilo dijakov Gimnazije in ekonomske šole

Dijaki vseh programov sodelujejo kot novinarji, pisci kratkih zgodb, zapisovalci anekdot iz šolskega življenja, avtorji stripov, karikaturisti, fotografi itd.

Člani uredništva zasnujejo okvirni vsebinski načrt, usklajujejo delo, prispevke računalniško oblikujejo in pripravijo za tisk ter poskrbijo za promocijo.

Maša Rolih in Petra Ražem, mentorici

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 169 times, 1 visits today)