Skoči na glavno vsebino

Informacije o vpisu

Svetovalna služba (Franja Čok)

Elektronski naslov: vpis@sc-sezana.si

Telefon: 05 73 11 281 (vsak dan med 10.00 in 11.30, ob sredah med 8.00 in 9.00)

Informacije za bodoče dijake (tu>>)

 

Stanje prijav za vpis v 1. letnik programov na naši šoli 25. aprila 2022. Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (tu >>).

PROGRAM Predvideno število mest za novince Število prijav 
Gimnazija 56 53
Ekonomski tehnik 28 21
Aranžerski tehnik 28 31

Program aranžerski tehnik

Če bo število prijavljenih učencev v programu aranžerski tehnik po prenosu prijav presegalo število mest za novince, bo šola Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagala omejitev vpisa.

Podatki o številu do sedaj zbranih točk vseh prijavljenih učencev za program aranžerski tehnik. (tu>>)

Prenos prijave

Postopek prenosa prijav bo letos potekal elektronsko. Kandidati, ki se odločijo za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša , v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 25. 4. 2022, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa morajo poslati na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole najkasneje do 14. ure.

Izjava za prenos prijavnice

Na spletni strani ministrstva je poleg obrazca / izjave za prenos prijavnice objavljen tudi natančen seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor kandidati pošljejo izpolnjen obrazec oziroma izjavo za prenos prijavnice.

(Visited 2.020 times, 1 visits today)
Dostopnost