Vsak se lahko nauči učiti se, tudi na zabaven način, če spozna sebe in svoje učne strategije. To večkratno zmanjša čas, potreben za osvojitev neke snovi in izboljša sam potek učenja.

Poglejmo si nekaj učinkovitih učnih strategij.

Učne strategije

Mirjam Franetič, šolska svetovalna služba

Share on FacebookPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
(Visited 198 times, 1 visits today)