Skoči na glavno vsebino

Kandidate, ki v prvem krogu niste bili sprejeti, bomo v petek, 18. 6. 2021, med 9.00 in 11.00 (pridete lahko kadarkoli znotraj tega časovnega intervala) v pisarni šolske svetovalne službe seznanili z navodili za sodelovanje v drugem krogu izbirnega postopka.

Prejeli boste poseben obrazec za rangiranje, na katerega boste po prednostnem vrstnem redu navedli do 10 šol oziroma programov, za katere boste kandidirali. Odločali se boste lahko na podlagi seznama prostih mest za drugi krog izbirnega postopka, ki je infromativno že objavljen na spletni strani MIZŠ Vpis v srednjo šolo, 21. 6. 2021 pa bo objavljen v končni obliki, skupaj s spodnjimi mejami izbirnega postopka (tu>>).

Obrazec za rangiranje

Prosta mesta za drugi krog izbirnega postopka – INFORMATIVNO, 16. 6. 2021 

Tudi na naši šoli so v drugem krogu v tako v programu ekonomski tehnik kot v programu aranžerski tehnik še 3 prosta mesta.

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (poleg podpisa učenca mora biti tudi podpis staršev ali skrbnikov) boste do torka, 22. 6. 2021, do 12.00, poslali na elektronski naslov vpis@sc-sezana.si (slikanega ali skeniranega). Skrajni rok za oddajo obrazca za rangiranje je četrtek, 24. 6. 2021, do 15.00.

Objava rezultatov drugega kroga bo v torek, 29. 6. 2021. Po 9.00 uri boste lahko poklicali v šolsko svetovalno službo na telefonsko številko 05 7311 281 in preverili, na katero šolo ste sprejeti. Učenci, ki se boste v drugem krogu uvrstili na našo šolo, se boste naslednji dan vpisali. Tisti, ki se boste uvrstili na drugo srednjo šolo, boste še v torek, 29. 6. 2021, pri nas dvignili svojo prijavo in jo odnesli na srednjo šolo, na katero se boste uvrstili.

Kratka razlaga, kako poteka vpis v 2. krogu

V ponedeljek, 21. 6. 2021, so na spletni strani MIZŠ objavili

Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka

Prosta mesta za drugi krog izbirnega postopka DOKONČNO, 21. 6. 2021

Franja Čok in Alenka Kompare, šolska svetovalna služba

(Visited 294 times, 1 visits today)
Dostopnost