30. 6. 2020

Spodnja meja v 1. krogu na ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola v programu aranžerski tehnik je 113 točk. V 1. krogu so torej sprejeti kandidati, katerih seštevek zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 113 točk ali več. Sklep o sprejemu v srednjo šolo in potrdila o vpisu bomo sprejetim dijakom priporočeno poslali 2. 7. 2020.

Kandidatom za vpis v program aranžerski tehnik, ki so zbrali manj točk in niso bili sprejeti v 1. krogu, bomo v sredo (1. 7. 2020) po e-mailu poslali prijavnico za drugi krog izbirnega postopka (obrazec za rangiranje >>) in informativni seznam šol s prostimi mesti in oznakami (klikni tu >>). V pomoč so vam lahko tudi kratka navodila o tem, kako poteka vpis v 2. krogu izbirnega postopka (klikni tu >>).

Na programu gimnazija in ekonomski tehnik ni bilo omejitve. Sprejeti so vsi prijavljeni kandidati. Sklep o sprejemu v srednjo šolo in potrdila o vpisu bomo dijakom priporočeno poslali 3. 7. 2020.

26. 6. 2020

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je dala soglasje k omejitvi vpisa na ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola v programu aranžerski tehnik, s čimer se šola vključi v skupni postopek izbire kandidatov po merilih Razpisa za vpis. V programu aranžerski tehnik je 31 prijavljenih kandidatov, sprejeli jih bomo 26 (23 v 1. krogu in 3 v 2. krogu vpisnega postopka).

V programu gimnazije in ekonomskega tehnika ni omejitve. Sprejeli bomo vse prijavljene kandidate.

Alenka Kompare, šolska svetovalna služba

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 451 times, 1 visits today)