Skoči na glavno vsebino

V marcu so dijaki 2. in 3. letnika gimnazije sodelovali v delavnicah globalnega učenja, ki so jih izvedle predstavnice Društva Humanitas.

Globalno učenje je izobraževalni pristop, namenjen ozaveščanju posameznikov in posameznic o medsebojni povezanosti in soodvisnosti ljudi in okolja ter spodbujanju odgovornega in aktivnega globalnega državljanstva.

Dijaki 2. letnikov gimnazije so razmišljali o globalni pravičnosti. Spraševali so se: Kdo smo mi in kdo so oni? Zakaj sploh obstaja tovrstno ločevanje? Ali nismo vsi »mi«? Raziskali vzroke, ki predstavljajo podlago globalni neenakosti in nepravičnosti, in spoznali vzorce vedenja ter sistemov, ki vzdržujejo to nepravičnost.

Dijaki 3. letnikov gimnazije pa so raziskovali našo vpetost v globalni trg s hrano in količino odpadne in zavržene hrane v Sloveniji in po svetu. Spoznali so  koncept pravične trgovine in vpliva multinacionalnih podjetij na naše življenje ter iskali možnosti za spremembe.

(Visited 121 times, 1 visits today)
Dostopnost