Podjetniki sodelovali na študiji primera – CASE STUDY

Fakulteta  za organizacijske vede Univerze v Mariboru je  organiziralala usposabljanje in tekmovanje v reševanju študije primera (case study) za dijake. Dijaki z reševanjem problema za neko podjetje (letos je bilo to podjetje CITROEN) spoznajo  metodo študije primera,...

Ustanovi in vodi svoje prvo podjetje

Pri kreativnem podjetništvu smo  dijaki 2. letnika gimnazije  spoznali delovanje podjetij in tako spoznali odločitve, ki jih moramo sprejemati ves čas delovanja podjetja. Odločitve, ki smo jih sprejemali, so nam pokazale, kako podjetja delujejo,  od kod prihaja denar,...

Predavanje o Finančnem uradu Republike Slovenije

Finančni urad Republike Slovenije je 18. 11. 2021 za dijake in dijakinje tretjega letnika smeri ekonomski tehnik pripravil predavanje o davkih. Predavanje je trajalo dve šolski uri, v katerih smo izvedeli veliko novega o denarju samem in o različnih vrstah davkov....

Finančno opismenjevanje dijakov podjetniškega sklopa

V sredo, 26. 11. 2020, so se dijaki 2. in 3. letnika gimnazije, ki obiskujejo izbirni predmet kreativno podjetništvo, udeležili strokovnega izobraževanja »Vrata v finančni svet«, ki ga je organizirala Ljubljanska borza z namenom finančnega opismenjevanja mladih. ...

»Vrata v finančni svet«

Izobraževalni dogodek »Vrata v finančni svet« Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana v sodelovanju z različnimi deležniki organizira izobraževalni dogodek na temo pomena finančnega izobraževanja in finančne pismenosti. Na Ljubljanski borzi ter Zavodu Republike Slovenije...