Skoči na glavno vsebino

ITS naravoslovje

Program: Gimnazija V naravoslovnem interdisciplinarnem tematskem sklopu (ITS) se prepletajo predmeti kemija, biologija, fizika in astronomija. Dijaki v okviru naravoslovnega sklopa spoznajo terensko in laboratorijsko raziskovalno delo, ki ga predstavijo z različnimi...

Multimedijsko oglaševanje

Program: Aranžerski tehnik Multimedijsko oglaševanje  dijaka usposobi za pripravljanje multimedijskih orodij tržnega komuniciranja ter sodelovanje pri akcijah tržnega komuniciranja. Tako se dijaki v tretjem letniku s pomočjo programskih orodij lotevajo posameznih...

Kreativno podjetništvo

Program: Gimnazija Pri izbirnem predmetu kreativno podjetništvo se dijaki učijo izdelave podjetniških načrtov, celovitega marketinškega pristopa, izdelujejo celostno podobo in se učijo tržnih strategij in pristopov. Tudi tu je cilj izdelava raziskovalnih in projektnih...

Multimedija v poslovanju

Program: Ekonomski tehnik Da bi šli v korak s časom, ki ga narekuje nova digitalna doba, smo v program ekonomskega tehnika vključili modul multimedija v poslovanju. Dijaki ob koncu šolanja pridobijo poglobljena znanja na področju oblikovanja multimedijskih vsebin –...
Dostopnost