Digitalne urice

V okviru projekta DVIG DIGITALNIH KOMPETENC bomo člani šolskega tima v tekočem šolskem letu izpeljali deset delavnic o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Poimenovali smo jih Digitalne urice. Prvi dve delavnici sta bili...

Projekt »Dvig digitalne kompetentnosti«

Živimo v času, ko so digitalne tehnologije vsepovsod prisotne. Spremenile so načine komunikacije, dela, uživanje prostega časa, dostop do informacij, način razmišljanja in vedenja. Za kritično in ustvarjalno rabo digitalnih tehnologij pa je potrebno razviti svoje...