Skoči na glavno vsebino

Leto 2021 je Mednarodna speleološka zveza razglasila za mednarodno leto jam in krasa. Pomembno obletnico pa so obeleževali tudi v jami Vilenica, saj so  po zgledu Škocjanskih jam in Postojnske jame prav leta 1821 v Vilenici uvedli vpisno knjigo obiskovalcev.

Ob tej obletnici se je na šolo obrnilo Jamarsko društvo Sežana z željo, da bi dijaki raziskali, kdo vse je podpisan v tej knjigi. Profesorici Gabrijela Rebec Škrinjar in Mateja Grmek sta se navdušili nad idejo in sklenili, da bosta v okviru ITS družboslovje in projekta PODVIG z dijaki skušali čim bolj raziskati in javnosti predstaviti to vpisno knjigo obiskovalcev.

Jama Vilenica velja za najstarejšo turistično jami v Evropi. Že davnega leta 1633 jo je grof Petač dal v upravljanje lokavski župniji, s katero si je potem razdelil zaslužek od vstopnin. Pobiranje vstopnine je znak tržne dejavnosti, zaradi česar velja, da je jama od omenjenega leta dalje delovala kot turistična jama. Do sredine 19. stoletja je veljala za najlepšo, največjo in najbolj obiskano jamo na slovenskem ozemlju.

A vpisno knjigo obiskovalcev je Vilenica dobila šele leta 1821. Do leta 1836 so jo hranili v kaplaniji v Lokvi, ki ji je je grof Petač v celoti prepustil upravljanje jame. Ko pa je upravljanje prevzel lokavski gostilničar Muha, so knjigo prenesli v gostilno. Do leta 1889 je bilo vanjo vpisanih več tisoč domačih in tujih obiskovalcev. Danes se hrani na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni, v jamarskem domu pri jami Vilenica pa si lahko ogledate njeno kopijo.

Želja Jamarskega društva Sežana, ki nam je kopijo knjige odstopilo za raziskavo, je bila, da bi naši dijaki z razbiranjem podpisov našli vsaj nekaj znanih obiskovalcev in uspeli prebrati in prevesti vsaj nekatere misli, zahvale in citate.

Dijaki so se povezali v manjše skupine in začeli pregledovati in prebirati posamezne dele knjige. To se je izkazalo za zelo zahtevno. Zapisi so namreč v različnih jezikih (nemški, italijanski, francoski, češki, madžarski, poljski, latinski, slovenski …), različnih pisavah, pisava in podpisi so večinoma težko berljivi.  A z načrtnim in sistematičnim delom, vztrajnostjo in predvsem sodelovanjem dijakov in mentoric so uspeli razbrati mnogo podpisov. Žal se je izkazalo, da o večini oseb, katerih podpise so uspeli razbrati, na spletu in dijakom dostopni literaturi ni nikakršnih podatkov.

Za okrog dvajset podpisov pa so z brskanjem po literaturi ugotovili, da zagotovo pripadajo pomembnim osebnostim tistega časih. Večinoma je šlo za znane naravoslovce. S pomočjo literature, ki je bila dostopna na spletu, so dijaki skupaj z mentoricama pripravili tudi opise teh osebnosti.  

Cilj projekta je tudi bil, da bi dijaki sami predlagali in pripravili predstavitev svojega dela širši javnosti. Ocenili smo, da bi taka predstavitev pred jamo Vilenica prinesla pozitivne učinke za okolje, tako za našo šolo, Jamarsko društvo Sežana kot za sežansko občino. Pripomogla bi k prepoznavnosti naše šole, projekta Podvig, jame Vilenica in k promociji turizma na Krasu.

Dijaki so konec šolskega leta svoje delo že predstavili ostalim dijakom naše šole na dogodku Podjetno v svet znanja.  Samostojno so tudi pripravili dramsko uprizoritev srečanja znanih obiskovalcev Vilenice nekega poletnega dne leta 1850. Uprizorjena bo pred vhodom v Vilenico v septembru 2022. Do takrat bodo oblikovani tudi e-brošura in plakati s predstavitvijo našega dela in opisi znanih osebnosti.

Seveda pa s tem naše delo še ni zaključeno. V naslednjem šolskem letu bo nova skupina dijakov raziskala zanimive zapise in risbe, ki so jih obiskovalci jame pustili ob svojih podpisih. Veselimo se novih izzivov, ki nam jih prinaša častitljivih dvesto let stara vpisna knjiga, ki je hkrati tudi izjemen primer primarnega zgodovinskega vira. Tako za učitelje in dijake kot tudi za širšo skupnost je zelo pomembna, saj skozi raziskovanje njene vsebine lahko podoživimo duh tedanjega časa.

Gabrijela Rebec Škrinjar in Mateja Grmek

(Visited 172 times, 1 visits today)
Dostopnost