Skoči na glavno vsebino

KOMPETENCE PRIHODNOSTI

POVZETEK PROJEKTA

Projekt je zasnovan kot implementacija in širjenje dobre prakse izvedbe izbirnega modula Robotika, ki ga je razvila naša šola. Robotiko izvajamo od šol. Leta 2017/18. V okviru modula se dijaki naučijo izdelovati različne aplikacije za mobilne telefone. Z aplikacijami rešujejo konkretne probleme na šoli in v okolju.  Glede na to, da imamo s šolo v Zvorniku že dolgoletno tradicijo sodelovanja ter da se na tej šoli tudi izvaja program gimnazija ter ekonomska šola smo se dogovorili, da bi dobro prakso, ki smo jo razvili na naši šoli prenesli tudi k njim v okviru tega projekta. Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti šol za nas predstavlja priložnost, da izpolnimo dano obljubo. Sodelovanje s šolo pa tudi z občino v Zvorniku je do sedaj res primer dobre prakse, gre tako za prenos znanja kot tudi za navezavo osebnih, čustvenih stikov med dijaki in učitelji, sodelovanje pa je prav zaradi naših stikov preraslo tudi na raven občin.

PROJEKTNI PARTNER:

GIMNAZIJA I SREDNJA STRUČNA ŠKOLA PETAR KOČIČ ZVORNIK, Vuka Karađžića 69, 75400, Bosna in Hercegovina

CILJI

  • Seznanitev dijakov in učiteljev z novimi pristopi k poučevanju ter jih navdušiti, da bi tudi oni poskusili z ustvarjanjem koristnih aplikacij. Ker se Bosna in Hercegovina pripravalja na vstop v programe Erasmus+ jim bo taka izkušnja nedvomna pomagala pri pripravi bodočih programov ali vključitvi v njih.

Opredelitev ciljev:

  • dijake in učitelje spodbuditi k programskemu razmišljanju, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, zdravi tekmovalnosti in odgovornosti,
  • spodbujati medpredmetno sodelovanje (ekonomski, informacijski, družboslovni, naravoslovni, tehnični, umetnostni predmeti) in uporabo znanja v praksi,
  • povečati učinkovitost uporabe inovativnih didaktičnih pristopov (izkustvene metode učenja, projektnega in skupinskega dela v obliki delavnic, viharjenja možganov…),
  • vzpostaviti partnerski odnos z ustanovami v lokalnem okolju in utrditi ter nadgraditi obstoječe mednarodno partnerstvo,
  • premostiti negotovost pri sprejemanju drugih kultur, vrednot in stališč,
  • spoznavati posebnosti drugih narodov in s tem vzpostaviti medkulturni dialog, naš uspešen koncept poučevanja robotike v obliki projektnega tedna želimo prenesti na partnerske šole v tujini.
(Visited 245 times, 1 visits today)
Dostopnost