Vpis v prvi letnik 2021/22

šolskem letu 2021/22 smo razpisali vpis v 1. letnik treh izobraževalnih programov:

  • GIMNAZIJA (2 oddelka; 56  razpisanih mest)
  • EKONOMSKI TEHNIK (1 oddelek; 28 razpisanih mest)
  • ARANŽERSKI TEHNIK (1 oddelek; 28 razpisanih mest)
Postopek vpisa
Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/18).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

V primeru omejitve vpisa se izbira kandidatov opravi v dveh krogih.

  • V prvem krogu šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.
  • V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več o postopku vpisa lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za bodoče dijake

Učenke in učenci zaključnih razredov osnovne šole, 

čeprav se je v tem šolskem letu pouk ponovno preselil iz učilnic v virtualni svet, želimo z vami deliti vsaj delček dogajanja v šolskih klopeh naše šole, pa tudi izven njih. Za vas smo pripravili več načinov informiranja.

Na spletni strani šole lahko preberete vse o programih, ki vas zanimajo (GIMNAZIJA, ARANŽERSKI TEHNIK, EKONOMSKI TEHNIK), dobite vpogled v izdelke, ki so rezultat različnih učnih aktivnosti na šoli, in sledite najbolj aktualnim novicam

Prelistate lahko publikacijo ŠC Srečka Kosovela Sežana, ki skozi predstavitev temeljnih informacij izriše utrip srednje šole. Prav tako vas vabimo, da naše dejavnosti spremljajte na Facebooku in Instagramu Gimnazije in ekonomske šole ŠC Srečka Kosovela Sežana. 

Informativna dneva bosta potekala on-line v petek in soboto, 12. in 13. februarja 2021. V petek ob 9.00 in 15.00, v soboto pa ob 9.00. Podrobne informacije o poteku informativnih dni sledijo.

Informacije o vpisu

Šolska svetovalna služba (05 7311 281)

Franja Čok (franja.cok@sc-sezana.si), Alenka Kompare (alenka.kompare@sc-sezana.si)

Potek vpisa v 1. letnik za šolsko leto 2021/22

POTEK VPISA

DATUM

Informativna dneva

12. in 13. 2. 2021

Prijava za vpis v 1. letnik

do 2. 4. 2021

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

8. 4. 2021 do 16. ure

Morebitni prenosi prijav za vpis

do 22. 4. 2021

Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

do 21. 5. 2021

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa

do 27. 5. 2021

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)

16. – 21. 6. 2021 do 14. ure

Objava rezultatov 1. kroga in obveščanje kandidatov, ki niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu

do 21. 6. 2021 do15. ure

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)

do 21. 6. 2021 do 16. ure

Izvedba 2. kroga (v primeru omejitve vpisa)

do 24. 6. 2021 do 15. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)

29. 6. 2021, do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu (v primeru omejitve vpisa)

do 30. 6. 2021 do 14.00

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

od  31. avgusta 2021

 

Na kratko o ŠC Srečka Kosovela Sežana – predstavitvena publikacija

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 2.193 times, 1 visits today)