KONTAKT

Tajništvo šole: 05 7311 280

Zbornica: 05 7311 283

Jana BELE LUTMAN
Predmet: ANG, FRA
Uroš BORJANČIČ
Predmet: FIZ, KEM. Razrednik: 1. BG
Alojz ČOTAR
Predmet: MAT. Razrednik: 3. AG
Irena DOLGAN
Predmet: BIO
Martina PODBERŠIČ SMRDEL
Predmet: SOC
Lilijana FABRIS
Predmeti: INF, strokovni moduli
Lucija FILIPČIČ KRIŽAJ
Predmet: MAT
Mirjam FRANETIČ
Predmet: SOC. Svetovalna delavka
Doris FURLAN
Predmeti: ANG, NEM
Marjetka GOMBAČ
Svetovalna delavka
Mateja GRMEK
Predmet: GEO. Razredničarka: 4. AG
Sandra GRMEK
Predmeti: ANG, ITA. Razredničarka: 2. BG
Nikita PRIVŠEK
Predmet: ŠVZ: Razredničarka: 1. ART
Jelka HADALIN
Predmet: SLO
Sonja IVANČIČ
Predmet: MAT. Razredničarka: 2. AG
Stanislav JABLANŠČEK
Predmeti: strokovni moduli. Vzdrževalec računalniške opreme
Patricija KASTELIC VOLF
Predmeti: strokovni moduli. Razredničarka: 1. ET
Tina PINTAR
Predmet: VIK
Alenka KOMPARE
Predmet: PSI
Elvira MAVRIČ
Predmet: ITA, FRA. Razredničarka: 1. AG
Renata NIKOLIĆ
Predmeti: strokovni moduli
Samo ONIČ
Predmeti: UME, LUM, strokovni moduli
Magda POGAČAR
Predmeti: ANG, NEM
Maja PREŠEREN
Predmeti: strokovni moduli
Nadja PRIHAVEC
Predmet: ZGO
Polona PROSEN
Predmet: GLA
Petra RAŽEM
Predmet: SLO. Razredničarka: 4. ART
Gabrijela REBEC ŠKRINJAR
Predmeti: ZGO, SOC. Razredničarka: 4. BG
Maša ROLIH
Predmet: SLO. Razredničarka: 2. ART
Lucija STANIČ BREZEC
Predmeti: strokovni moduli. Razredničarka: 4. ET
Polona STRNAD BENSA
Predmet: FIL
Karmen ŠKRK
Predmet: SLO, Razredničarka: 2. ET
Dušan ŠTOLFA
Ravnatelj. Predmet: SOC
Vasilija VALEČIČ
Predmet: KEM. Razredničarka: 3. BG
Leonida VRABEC
Predmet: ITA. Razredničarka: 3. ET in 3. B ART
Mojca ŽELEZNIK BUDA
Predmeti: strokovni moduli
Jani ŽIBERNA
Predmet: ŠVZ. Razrednik: 3. A ART
Vojko ŽIBERNA
Predmet: ŠVZ
(Visited 2,491 times, 1 visits today)