Skoči na glavno vsebino

 

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja ter razvija znanja, spretnosti in neguje druge osebnostne lastnosti, npr. radovednost, kritično mišljenje, vztrajnost in ustvarjalnost, potrebne za uspeh pri študiju, na karierni poti in v življenju.

V gimnaziji dijaki izgrajujejo široko splošno izobrazbo in znanje (vednost), ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija. Gimnazija spodbuja razumevanje znanstvene metode na vseh predmetnih področjih in omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.

Gimnazijski program je namenjen vsem tistim dekletom in fantom,  ki z razumevanjem in učenjem nimajo posebnih težav in ki nameravajo po srednji šoli nadaljevati študij na univerzi. Po svojih značilnostih je gimnazija namreč najboljša pripravljalnica za univerzitetne študije, res pa je, da po štiriletnem šolanju še nimate nobenega poklica. A brez strahu: če nimate namena študirati na univerzi, se lahko vpišete na marsikatero visoko ali višjo šolo ter si pridobite poklic.

V gimnaziji so uspešni radovedni dijaki. Tisti, ki radi izvedo kaj novega,radi berejo in raziskujejo na področjih, ki jih zanimajo. V gimnazijo se praviloma vpisujejo učenci z odličnim in prav dobrim uspehom. Tako rekoč vsi dijaki, ki se pri nas vpišejo v gimnazijo, jo tudi uspešno zaključijo.

 

Drugi tuj jezik

Na naši gimnaziji lahko izbirate med italijanščino, nemščino ali francoščino. Za tuji jezik se mora odločiti najmanj 12 dijakov, da se skupina lahko oblikuje.

Interdisciplinarni tematski sklopi in izbirni predmet v 2. in 3. letniku

Dijaki gimnazije lahko izbirajo med tremi interdisciplinarnimi sklopi (ITS):

  • ITS naravoslovje (biologija, fizika, kemija in astronomija),
  • ITS družboslovje (zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, likovna umetnost in filmske delavnice),
  • ITS jezikoslovje (francoščina kot tretji tuji jezik, angleščina: uvod v prevajalstvo, kultura in civilizacija)
  • in izbirnim predmetom kreativno podjetništvo v obsegu 105 ur letno.

Izbirni maturitetni predmeti v 4. letniku

Za maturo lahko dijaki izbirajo med temi maturitetnimi predmeti: biologija, kemija, fizika, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, nemščina, italijanščina.

Zakjuček izbraževanja

Izobraževanje po gimnazijskih programih se zaključi s splošno maturo. Matura je zunanji državni izpit, ki daje dijakom pravico do vpisa na univerzo. Dijaki opravljajo maturo pod vnaprej objavljenimi, natančno določenimi in enakimi pogoji v skladu z maturitetnimi predpisi.

Maturo opravljajo iz petih predmetov,

  • od tega so trije obvezni: matematika, tuji jezik, slovenščina,
  • dva predmeta pa sta izbirna.
(Visited 15.491 times, 1 visits today)
Dostopnost