Skoči na glavno vsebino

Drugi Srečko

Poleg pouka, ki poteka po učnih načrtih in katerega cilj je pridobiti formalno izobrazbo ter s tem pogoje za zaposlitev ali nadaljevanje študija, šola omogoča tudi dodatne aktivnosti, ki negujejo različne talente dijakov, so popestritev in poglobitev pouka, omogočajo in razširjajo spoznavanje sveta in vrednot družbe, v kateri živimo, ter pomenijo nadgradnjo izobraževalnih programov.

Dodatne aktivnost, ki so dijakom ponujene na šoli, in projekte, ki jih šola izvaja in v katere se dijaki lahko vključijo, smo poimenovali “Drugi Srečko”. Če je pouk tisti resni, učeni del ŠC Srečka Kosovela Sežana, je “Drugi Srečko” drugi del istega obraza – tisti svobodnejši, bolj igriv in razposajen.

Tekmovanja in raziskovanje

Dijaki se vsako leto udeležijo državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja slovenščine, matematike, logike, fizike, kemije, biologije, astronomije, angleščine, italijanščine, nemščine, zgodovine, geografije, psihologije, poslovne matematike, računovodstva in ekonomije. Tako imajo možnost, da se preizkusijo in dokažejo v svojem znanju tudi v državnem ali mednarodnem merilu. Pod mentorstvom profesorjev lahko dijaki izdelujejo tudi raziskovalne in projektne naloge z različnih področij in se udeležijo tekmovanja mladih raziskovalcev.

Projekti in mednarodno sodelovanje

Na šoli izvajamo več projektov. Nekateri so namenjeni izboljševanju kakovosti poučevanja, drugi predstavitvi in spodbujanju ustvarjalnosti mladih, eni delujejo predvsem preventivno, drugi krepijo raziskovalno naravnanost, kreativnost, podjetnost in timsko delo. Projekti, ki smo jih ali jih še izvajamo na šoli, so: Dvig digitalne kompetentnosti, Podvig (spodbujanje podjetnosti, samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, izvedbe projektov od ideje do realizacije pri gimnazijcih), Filmšula (program filmske vzgoje, ki vključuje različne delavnice in oglede filmov s spremljevalnim programom), Več znanja za več turizma, SPOT (Sežanski Podjetniško Oglaševalski Tabor), Srečko v vesolju (izdelava atmosferske sonde, ki smo jo poslali v 35 km oddaljeno plast ozračja) …

Vsako leto se vključujemo v več mednarodnih projektov in sodelovanj. Dijaki se lahko udeležijo srečanj in izmenjav v različnih državah Evrope (npr. Španija, Portugalska, Italija, Francija, Romunija …), odvisno od Erasmus+ projektov, v katere je šola vključena. Šola ima tudi akreditacijo Erasmus na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Dijaki ekonomskega in aranžerskega tehnika lahko praktično izobraževanje opravijo v tujini (Španija, Portugalska).

Ekskurzije

V gimnazijskem programu dijaki na strokovnih ekskurzijah spoznajo različne kraje v domovini in po Evropi. V 1. letniku se odpravijo na enodnevno ekskurzijo v Oglej in Gradež, v 2. letniku pa si na večdnevni ekskurziji ogledajo London z okolico. V 3. letniku gimnazijskega programa organiziramo zgodovinsko-geografsko ekskurzijo na Koroško (Avstrija).

V programih srednjega strokovnega izobraževanja se dijaki udeležujejo predvsem ekskurzij v slovenska podjetja, na različne prireditve in v ostale gospodarske institucije. 

Za vse dijake organiziramo še druge ekskurzije, ki se jih lahko udeležijo, če želijo: vsaki dve leti aktiv tujih jezikov in družboslovni aktiv organizirata večdnevne ekskurzije v Pariz, na Nizozemsko, v Rim in v Berlin, naravoslovni aktiv organizira ekskurzijo v Tehniški muzej München, vsako leto rajamo na Beneškem karnevalu …

Športne dejavnosti

Na ŠC Srečka Kosovela Sežana tradicionalno organiziramo športne tedne. Prepričani smo, da je odraščanje s športom lažje, zato želimo ponuditi dijakom nova doživetja ob različnih športnih aktivnostih. Izkušnje kažejo, da pridobijo dijaki na športnih tednih različna športna znanja, hkrati pa se med seboj družijo, se zabavajo in vzpostavljajo pozitivne medosebne odnose.

S prvimi letniki gimnazijskega programa gremo v prvi polovici septembra na slovensko obalo, z drugimi letniki pozimi na smučanje, s tretjimi letniki pa v začetku septembra v visokogorje. Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja pa gredo v prvem letniku na morje, v drugem letniku pa na Tabor mladih v Dolenjske Toplice, kjer spoznavajo kajakaštvo, kolesarjenje, pohodništvo in plavanje. Organizacija športnih tednov je odvisna od želja večine staršev in dijakov določene generacije.

Ustvarjalne dejavnosti in krožki

Tudi za ustvarjalne in umetniško nadarjene dijake organiziramo na šoli različne dejavnosti, pri katerih lahko razvijajo svoj talent ter se kreativno izražajo. Dijaki lahko sodelujejo v šolski gledališki skupini, ki bogati kulturni utrip šole, pripravljajo prispevke za medijski portal Med borovci, obiskujejo likovne delavnice in pogovore o(b) knjigi ali sodelujejo pri različnih projektih. Sodelujemo tudi na razpisih, natečajih in extemporih ter predstavljamo svoje izdelke javnosti ob različnih priložnostih.

Dijaki lahko poglabljajo znanje in razvijajo radovednost z obiskovanjem različnih krožkov. Številni obiskujejo fizikalni krožek in krožek matematike, aktivna je prostovoljska skupina Srečku je mar in interdisciplinarni krožek (zgodovina, slovenščina, likovna umetnost), ki vsako leto odpira nove, aktualne teme. 

(Visited 737 times, 1 visits today)
Dostopnost