KONTAKT

Organizatorka šolske prehrane

Odjava šolske malice: 05 7311 290

E-naslov: tjasak@ss-sezana.si

 

Šolska prehrana

Pomembni dokumenti

Pravila šolske prehrane 

Obrazec prijava dijaka na šolsko prehrano

Obrazec odjava od malice za tekoče šolsko leto

 

Čas in način odjave posameznega obroka

 • Dijaki (ki so jim to starši dovolili z oznako na obrazcu) se lahko odjavijo od obroka za naslednji dan do 11. ure in sicer po
  telefonu v računovodstvo šole oziroma osebno.
 • Dijake, ki jim te pravice starši niso dovolili, morajo odjaviti starši po telefonu v računovodstvo šole oziroma osebno.
 • Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter
  srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
 • Dijaki imajo pravico do subvencionirane malice vsak dan prisotnosti pri pouku. Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih
  okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.
 • Dijakom, ki se ne bodo pravočasno odjavili od malice, subvencija za malico ne pripada in so dolžni poravnati polni znesek za
  malico.

 

 

(Visited 201 times, 6 visits today)