Skoči na glavno vsebino

KONTAKT

Organizatorka šolske prehrane

Odjava šolske malice: 05 7311 290

E-naslov: administracija.sc@sc-sezana.si

 

Šolska prehrana

Pomembni dokumenti

Pravila šolske prehrane 

Obrazec prijava dijaka na šolsko prehrano

Obrazec odjava od malice za tekoče šolsko leto

 

Čas in način odjave posameznega obroka

  • Dijaki (ki so jim to starši dovolili z oznako na obrazcu) se lahko odjavijo od obroka za naslednji dan do 11. ure preko spletnega portala mojaMALICA, po telefonu v računovodstvo šole, na e-naslov ali osebno v pisarni računovodstva (NE pa preko eAsistenta).
  • Dijake, ki jim te pravice starši niso dovolili, morajo odjaviti starši po telefonu v računovodstvo šole oziroma osebno.
  • Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter
    srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
  • Dijaki imajo pravico do subvencionirane malice vsak dan prisotnosti pri pouku. Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.
  • Dijakom, ki se ne bodo pravočasno odjavili od malice, subvencija za malico ne pripada in so dolžni poravnati polni znesek za malico.

Spletna rešitev mojaMALICA omogoča prijavo in odjavo obrokov na daljavo preko računalnikov in na mobilnih napravah.  Navodila za registracijo mojaMalic <<tu>>. Navodila za uporabo mojaMalica <<tu>>.

 

 

(Visited 5.037 times, 1 visits today)
Dostopnost