Skoči na glavno vsebino
NAVODILA ZA PRIJAVO IN ODJAVO OD PREDMETOV IN POKLICNE MATURE

Kandidati, ki opravljajo tako splošno kot poklicno maturo, naj upoštevajo naslednja navodila:

 1. Rok za prijavo k posameznemu predmetu splošne mature, ki vsebuje praktični del (ZGO, SOC, PSI, GEO, KEM, FIZ, BIO; velja za kandidate v srednjem strokovnem izobraževanju) je 1. september tekočega leta. Do tega dne se morajo kandidati prijaviti v tajništvu splošne mature.
 2. Rok za oddajo predprijave in vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature je 15. november tekočega leta. Do tega dne je potrebno oddati tudi prijavo na posamezni izpit splošne mature, ki ne vsebuje praktičnega dela (MAT, tuji jeziki)
 3. Za opravljanje zimskega roka poklicne mature je potrebno oddati prijavo v tajništvo poklicne mature do določenega datuma v začetku decembra (glej koledar poklicne mature).
 4. 30. marec tekočega leta je zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni in poklicni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
 5. Ob prijavi morajo kandidati predložiti potrdilo o plačilu po veljavnem ceniku.
 6. Kandidati morajo upoštevati tudi s koledarjem splošne in poklicne mature določene roke za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita splošne mature in 4. predmeta poklicne mature.
 7. Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje izpitov splošne in poklicne mature, se morajo pravočasno odjaviti v tajništvu mature, sicer jim propade prijavljeni rok.

Kandidati so sami odgovorni za spremljanje natančnih rokov prijav in odjav, ter obveščanje o morebitnih spremembah.

Tajništvo splošne in poklicne mature

KONTAKT

Tajništvo mature: 05 7311 284

Poklicna matura

Šolska komisija za poklicno maturo

Šolska komisija za poklicno maturo v šolskem letu 2022/2023:

 • Dušan Štolfa – predsednik
 • Patricija Kastelic Volf – namestnica
 • Niketa Privšek – tajnica
 • Renata Nikolić – članica
 • Maša Rolih – članica

Govorilne ure tajnice šolske komisije za poklicno maturo so vsak četrtek  od 11.00 – 12.00 v pisarni.

Poklicna matura poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku.

Predmeti poklicne mature

V programu ekonomski tehnik obsega naslednje predmete:

 • splošnoizobraževalni predmeti: slovenščina, matematika ali angleščina ali italijanščina,
 • strokovnoteoretični predmet: gospodarstvo,
 • praktični del: izdelek oziroma storitev in zagovor.

V programu aranžerski tehnik obsega naslednje predmete:

 • splošnoizobraževalni predmeti: slovenščina, matematika ali angleščina ali italijanščina,
 • strokovnoteoretični predmet: oblikovanje v aranžerstvu,
 • praktični del: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dijaki se po opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje:

 • na višjih in visokih strokovnih šolah,
 • na nekaterih univerzitetnih programih (po opravljenem enem predmetu iz splošne mature),
 • po enoletnem maturitetnem tečaju in opravljeni splošni maturi pa na vseh univerzitetnih programih.

Pravilnik o poklicni maturi.

Splošne informacije o poklicni maturi dobite na spletni strani Republiškega izpitnega centra.

(Visited 1.913 times, 1 visits today)
Dostopnost