Skoči na glavno vsebino

Partnerji:

ISSEC PIGIER Institut Spécialisé de Secrétariat et d’Etudes Comptables, Toulouse, Francija

IES Lloixa, Sant Joan d’Alacant, Španija

Colegio público de Educación Especial »El Somni«, Sant Joan d’Alacant, Španija

Instituo Tecnico Economico Statale »Paolo Savi«, Viterbo, Italija

Colegiul National Gheorghe Lazar, Bucarest, Romunija

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, Slovenija

Alterity, Resilience, Involvement and Inclusion (ARII)

Drugačnost, rezilientnost, zavzetost in vključenost

Program: Erasmus+   2022-1-FR01-KA220-VET-000088684

Ključni ukrep: KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks

Področje izobraževanja: KA202 – Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Leto razpisa: 2022

 

Cilji:

  • ozaveščanje dijakov in učiteljev o različnih učnih težavah ter raznolikostih in posebnostih drugih,
  • spoznavanje različnih vrst primanjkljajev, ovir oz. motenj ljudi s posebnimi potrebami (motnje v duševnem razvoju, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni …), 
  • krepitev rezilientnosti (splošne življenjske prilagodljivosti in odpornosti na stres),
  • spodbujanje solidarnosti in vključevanje dijakov v različne oblike medsebojne pomoči, 
  • seznanjanje učiteljev z inovativnimi pedagoškimi praksami, ki upoštevajo učne težave in ostale posebne potrebe,
  • izmenjava izkušenj glede načinov, kako pomagati dijakom s posebnimi potrebami in različnimi drugačnostmi pri vključevanju v delo v šoli in širše v življenju.

Aktivnosti:

  • raziskovanje različnih vrst učnih težav ter raznolikosti in posebnosti drugih (izdelava plakatov, letakov, tematskih razstav …),
  • srečanja in sodelovanje v skupnih dejavnostih z osebami s posebnimi potrebami, njihovimi spremljevalci in strokovnjaki (intervjuji, video poročila, pričevanja, fotografije…),
  • zbiraje primerov dobrih praks,
  • priprava načrtov za uspešno vključevanje dijakov z učnimi težavami in ostalimi posebnimi potrebami v šole.
(Visited 215 times, 1 visits today)
Dostopnost