Skoči na glavno vsebino

Projekt DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI je namenjen podpori profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev na področju dviga digitalnih kompetenc.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Člani projektnega tima

  1. Dušan Štolfa (ravnatelj)
  2. Lilijana Fabris (vodja tima)
  3. Jana Bele Lutman (članica)
  4. Doris Furlan (članica)
  5. Gabrijela Rebec Škrinjar (članica)

 

VEČ O PROJEKTU

Povezava na spletno stran projekta partnerja Zavoda RS za šolstvo.

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

FINANČNA PODPORA

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

(Visited 388 times, 1 visits today)
Dostopnost