Skoči na glavno vsebino

KONTAKT

Telefon: 05 7311 286

Knjižničarka: Natalija Mikuletič

Knjižnica

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema, ki s svojimi dejavnostmi prispeva k doseganju skupnih ciljev, in sicer predvsem na področju informacijskega opismenjevanja in širjenja bralne kulture med mladimi.

Šolska knjižnica je tudi informacijsko središče šole in prijetno okolje za branje, učenje in druženje.

Dijakom je na voljo več kot 16.000 enot knjižničnega gradiva in več kot 50 naslovov periodičnega tiska. Gradivo je v slovenskem jeziku in tujih jezikih, ki se na šoli poučujejo. Vse knjižnično gradivo je postavljeno po sistemu UDK, dijaki pa imajo do vsega gradiva prost pristop.

Dijaki ob vpisu v knjižnico dobijo izkaznico, ki jo uporabljajo ves čas šolanja. Vpisnine oziroma članarine ni. Čas izposoje je 21 dni za leposlovno in strokovno literaturo in 3 dni za periodične publikacije.

Smo pravnopravni člani sistema COBISS. Dijaki imajo v šolski knjižnici dostop do interneta.

Knjižnica je odprta od 7.50 do 14.10.

Dejavnosti knjižnice

V knjižnici potekajo različne dejavnosti in dogodki:

  • knjižne razstave (novosti, aktualne teme, dogodki…);
  • literarne prireditve (srečanje z znanimi literarnimi ustvarjalci);
  • pogovori o(b) knjigi (pogovori v skupini);
  • učbeniški sklad (izposoja učbenikov);
  • obvezne izbirne vsebine: Knjižnično informacijsko znanje.

 

(Visited 2.594 times, 1 visits today)
Dostopnost