Skoči na glavno vsebino

Projekti mobilnosti lahko trajajo 1 ali 2 leti in organizacije lahko zaprosijo za dotacijo za izvedbo katerekoli izmed navedenih mobilnosti:

UČNA MOBILNOST DIJAKOV (možnost lahko izkoristijo tudi dijaki, ki so pred kratkim zaključili usposabljanje ali šolanje – usposabljanje morajo izvesti v času 1 leta po zaključku šolanja):

  • praktično usposabljanje dijakov v tujini (na izobraževalni ustanovi ali podjetju) v obdobju od 2 tednov do 3 mesecev,
  • ErasmusPro: dolgotrajno praktično usposabljanje dijakov v tujini (na izobraževalni ustanovi ali podjetju) v obdobju od 3 do 12 mesecev (NOVO v 2018);

MOBILNOST ZAPOSLENIH:

  • izvedba poučevanja in/ali usposabljanja na sorodni organizaciji PIU v tujini oz. vabljen predavatelj iz tujine v Sloveniji,
  • usposabljanje zaposlenih ( v obliki delovne prakse ali izobraževalnega obiska na delovnem mestu/obdobij opazovanja (»job shadowing«) v tujini v podjetju ali kateri koli drugi PIU organizaciji).

Šolski center Srečka Kosovela Sežana je v šolskem letu 2019/20 zaključil z dvoletnim projektom mobilnosti Usposobljeni za prihodnost, nadaljuje pa z izvajanjem projekta Vizija prihodnosti. Z junijem 2020 lahko koristi tudi sredstva odobrenega projekta Vizija prihodnosti 2.

Zaradi pojava koronavirusa, so odpadle nekatere že odobrene mobilnosi. Vsem prosilcem odobrena dotacija za mobilnost ne propade, ampak se prenese na obdobje, ko jo bo mogoče izvesti.

Zaradi časovnice porabe dodeljenih sredstev razpisujemo dodatne mobilnosti za dijake in profersorje v obdobju od 1. 6. do 30. 9. 2020. Mobilnosti so načrtovane in bodo izvedene z upoševanjem vseh meril in priporočil Slovenije ter držav, v katerih se bodo mobilnosti izvedle. Zaradi sproščanja ukrepov razpisujemo mobilnosti na Hrvaško. Programi usposabljanja za učitelje in organizacija prakse za dijake so dogovorjeni s partnersko institucijo CEDRA Split. Usposabljanje učiteljev bo potekalo v dveh skupinah. Tema usposabljanja bo socialno podjetništvo, zadruge, pridobivanje sredstev, razvoj podeželja, projektno učno delo, design thinking in razvoj aplikacij. Točen datum bo usklajen s prosilci in partnersko institucijo in bo objavljen takoj po razpisnem roku. Zato razpisujemo:

  • 10 dotacij za usposabljanje osebja.

Praktično izobraževanje dijakov bo trajalo 14 dni in bo potekalo v obdobju usposabljanj za učitelje

  • 20 dotacij za dvotedensko praktično izobraževanje dijakov, namenjeno dijakom tretjih letnikov programa aranžerski in ekonomski tehnik kot obvezne prakse, ki se v tem šolskem letu ni izvedla zaradi pojava koronavirusa.

Zaradi koronavirusa so se spremenili tudi pogoji opravljanja ERASMUS PRO usposabljanja, ki ga po novem lahko opravljajo  bivši dijaki naše šole tudi, če že imajo status študenta. Zato razpisujemo

  • 2 dotacijo ERASMUS PRO (trimesečna praksa v tujini) namenjeno dijakom, ki so v letu 2018/19 zaključili izobraževanje.

Vse zainteresirane vabim, da se prijavijo z vlogo, Europass življenjepisom in motivacijskim pismom najkasneje do 8. 6. 2020 na elektronski naslov erasmuskosovel@gmail.com. Vlogi priložite še sken osebnega dokumenta in kartico zdravstvenega zavarovanja za tujino.

Maja Prešeren, Erasmus koordinatorka

(Visited 183 times, 1 visits today)
Dostopnost