Skoči na glavno vsebino

V okviru projekta DVIG DIGITALNIH KOMPETENC bomo člani šolskega tima v tekočem šolskem letu izpeljali deset delavnic o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Poimenovali smo jih Digitalne urice.

Prvi dve delavnici sta bili izvedeni v sredo, 26. 10. 2022, v šolski računalnici. Vsake delavnice se je udeležilo 10 učiteljev kolektiva naše šole. Najprej nas je vodja projekta, profesorica informatike Lilijana Fabris, natančno seznanila s potekom projekta in njegovimi cilji, pa tudi z rezultati ankete narejene v orodju SELFIE.

Zatem smo se posvetili temi urejanja spletnih učilnic.

Osvežili smo poznavanje delovanja spletnih učilnic. Spoznali smo tudi nadgradnjo spletnih učilnic in sicer kako dodamo in urejamo Blok košarica dejavnosti. Ta omogoča deljenje oz. kopiranje posameznih dejavnosti ali virov (dokumentov/ map) oz. celotnih poglavij med učiteljevimi spletnimi učilnicami. Po teoretični razlagi smo udeleženci tudi sami v svoje spletne učilnice namestili košarice s prenešenimi vsebinami in ugotovili, kako je ta novost zelo uporabna. 

Gabrijela Rebec Škrinjar, za šolski projektni tim

(Visited 195 times, 1 visits today)
Dostopnost