Skoči na glavno vsebino

Dijaki s posebnimi potrebami

Dijaki s posebnimi potrebami so

  • mladostniki z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni, 
  • slepi in slabovidni oziroma z okvaro vidne funkcije, 
  • mladostniki z govorno-jezikovnimi motnjami, 
  • gibalno ovirani, 
  • mladostniki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni,
  • mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
  • in z avtističnimi motnjami.

Potek postopka usmerjanja za dijake s posebnimi potrebami

1. Starši dajo Vlogo za začetek postopka usmerjanja na šolo ali na Zavod za šolstvo (obrazec: Zahteva za začetek postopka usmerjanja).

2. Šola napiše Poročilo o otroku (obrazec: Poročilo o otroku) in Zapis razgovora z otrokom. 

3. Vse tri obrazce se pošlje na naslov pristojnega Zavoda RS za šolstvo:

Zavod RS za šolstvo, Območna enota Nova Gorica (za Jano Kruh Ipavec), Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Zavod RS za šolstvo, Območna enota Koper (za Zdenko Kolbe), Cankarjeva 5, 6000 Koper

4. Zavod za šolstvo posreduje podatke pristojni Komisiji za usmerjanje

5. Komisija se sestane s starši in otrokom in izda Strokovno mnenje. To pošlje staršem in Zavodu za šolstvo.

6. Na podlagi strokovnega mnenja komisije in ostalih listin pristojna enota izda Odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo straši in šola. 

Odločba določa, v katero vzgojno-izobraževalno (VIZ) institucijo je/bo otrok vključen, kateri  vzgojno-izobraževalni program je zanj najprimernejši, koliko in katera dodatna strokovna pomoč otroku  pripada, pripomočke in prilagoditve, ki naj jih institucija pri vzgoji in izobraževanju otroka upošteva in ostale posebne pravice, ki otroku pripadajo v skladu z zakonodajo.

7. Ravnatelj šole določi strokovno skupino, ki pripravi individualiziran program za dijaka. Program mora biti pripravljen v enem mesecu po prejemu odločbe. 

8. Vse morebitne spremembe se javi na Zavod RS za šolstvo (izpis, sprememba programa, dokončanje šolanja).

Več informacij

Zavod RS za šolstvo: usmerjanje otrok - pogosta vprašanja

Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno službo šole.

 

 

(Visited 494 times, 1 visits today)
Dostopnost