Kako si? je izobraževalni projekt, namenjen ozaveščanju javnosti o pomembnosti skrbi za duševno zdravje, ki ga v okviru Svetovnega dneva duševnega zdravja (10. oktober) organizira Društvo študentov psihologije Slovenije.

Naslov letošnjega projekta je Kako si? (Ne)močno, cilj pa je z vidika duševnega zdravja ozaveščati o temi nasilja.

Več o projektu Kako si? na spletni strani projekta (tu>>).

»JAZ NE BOM! KAJ PA TI?«

O medvrstniškem nasilju govorimo, kadar je posameznik v daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz. negativnim dejanjem , ki jih je povzročil njegov vrstnik oz. skupina vrstnikov. Izjema pa je spletno nasilje , kjer gre lahko že za samo enkraten dogodek, saj se vsebine deljene na spletu hitro razširijo.

Poznamo več vrst medvrstniškega nasilja:

  • fizično nasilje, kamor spada porivanje, brcanje, poškodovanje lastnine drugega,
  • verbalno nasilje, kamo spadajo zbadljivke in grožnje,
  • odnosno nasilje, kjer gre za manipuliranje z odnosi – izločanje in ignoriranje,
  • spletno nasilje, ki je novejša oblika medvrstniškega nasilja. Sem spada širjenje (lažnih) govoric, žaljivih sporočil, objavljanje kočljivih posnetkov, izključevanje ipd. preko spleta ali telefona.

O medvrstniškem nasilju poročajo v praktično vseh kulturnih okoljih in je splošen pojav. 25-40 % učencev ima izkušnjo z medvrstniškim nasiljem (tarča nasilja, izvajalec nasilja ali oboje), 10-20 % učencev je kroničnih žrtev (deležni nasilja vsaj 1x na teden), kar 60-75 % učencev pa je v vlogi opazovalcev.

Vabimo vas k ogledu posnetka »JAZ NE BOM! KAJ PA TI«, ki je bil pripravljen okviru programa »Varni brez nasilja«, saj lahko krog nasilja prekinemo le skupaj.

Šolska svetovalna služba

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 99 times, 1 visits today)