Skoči na glavno vsebino

Od 14. do 19. aprila 2019 smo na ŠC Srečka Kosovela gostili profesorici angleščine Marie Helene Mazieres in Stello Constantinou s srednje šole Lycée ISSEC PIGIER, Toulouse (Francija). Spremljali sta pouk angleščine, se seznanili s slovenskim šolskim sistemom, načini poučevanja tujih jezikov in oblikami internega in eksternega preverjanja znanja. Aktivno sta se vključili v jezikovni sklop in dijakom v francoščini pripravili zanimivo uro.

Zaradi pozitivne izkušnje z našo šole so nas povabili k nadaljnjemu sodelovanju. Prijavili smo skupen Erasmus+ projekt EMPHASISING INCLUSION BY DEVELOPING MUTUAL AID AND SOLIDARITY IN EUROPE (Poudarjanje pomena vključenosti s spodbujanjem medsebojne pomoči in solidarnosti v Evropi), ki je bil v začetku septembra 2020 odobren.

V okviru projekta bodo dijaki:

  • raziskovali različne vrste učnih težav in ostale oblike posebnih potreb,
  • sodelovali bodo v skupnih dejavnostih z osebami s posebnimi potrebami, njihovimi spremljevalci in strokovnjaki.

Dijake projekt spodbuja k solidarnosti in vključevanju v različne oblike medsebojne pomoči.

Eden od želenih ciljev je zagotoviti, da dijaki z učnimi težavami ponovno pridobijo zaupanje v svoj potencial, razumejo svoje težave in jih premagajo.

Projekt je usmerjen tudi k seznanjanju učiteljev z inovativnimi pedagoškimi praksami, ki upoštevajo učne težave in ostale posebne potrebe. S projektom bi želeli spodbuditi učitelje k izmenjavi dobrih praks na tem področju.

V projektu bodo sodelovale naslednje šole:

  • ISSEC PIGIER Institut Spécialisé de Secrétariat et d’Etudes Comptables, Toulouse, Francija
  • IES Lloixa, Sant Joan d’Alacant, Španija
  • Colegio público de Educación Especial »El Somni«, Sant Joan d’Alacant, Španija
  • Instituo Tecnico Economico Statale »Paolo Savi«, Viterbo, Italija
  • Colegiul National Gheorghe Lazar, Bucarest, Romunija
  • Šolski center Srečka Kosovela, Sežana, Slovenija

Sandra Grmek in Mateja Grmek

(Visited 180 times, 1 visits today)
Dostopnost