Obvestilo za kandidate, ki opravljajo splošno maturo

Kandidate, ki opravljajo splošno maturo v celoti ali posamezni predmet splošne mature, obveščamo, da je zadnji rok za oddajo internih/praktičnih delov izpitov 15. 4. 2020. Kandidati morajo oddati svoje naloge v elektronski obliki na način, za katerega so dogovorjeni z mentorji (elektronska pošta, spletna učilnica).

Doris Furlan, tajnica SM

Share on FacebookPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
(Visited 123 times, 1 visits today)