Skoči na glavno vsebino

Pridobitev dvojnika

Postopek za pridobitev dvojnika oz. izpisa iz evidence

  • Šola izda nadomestno javno listino skladno s 36. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS št. 59/2012).
  • Nadomestna javna listina se izda na osnovi poslane vloge za izdajo izpisa iz evidence. Vlogo naslovite na šolo ali osebno vložite v tajništvu.
  • Plačilo izdaje izpisa iz evidence:
  • za izpis izgubljenega spričevala 13,00 EUR
  • upravna taksa 1,81 EUR

Cene veljajo za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.

Izpis iz evidence vam bo po prejemu vloge izdan v roku 15 dni. Dodatne informacije lahko dobite v tajništvu šole in na telefon: 05/73 11 280.

(Visited 546 times, 1 visits today)
Dostopnost