Od radia do medijske hiše med BOROVCI

V temnih trenutkih šolskega leta 2020/2021, ko je šolanje potekalo na daljavo, smo delavci in dijaki naše šole začutili potrebo po prostoru, kjer bi se srečevali, ne glede na to, kje smo. Tako se nam je porodila zamisel o šolskem radiu. Tri mentorice in pet dijakov je sestavljalo začetno ekipo, ki je poskrbela za nekaj pestrosti v sicer enoličnih koronskih dnevih. Zvrstilo se je nekaj pogovornih oddajglasbenih prispevkov in  intervjujev

V šolskem letu 2021/2022 smo v okviru projekta Podvig razširili ekipo in nadgradili šolski radio v medijsko hišo med BOROVCI.

Sodelovanje dijakov pri taki aktivnosti pomembno prispeva k razvijanju različnih kompetenc. Dijaki  odkrivajo osnovne zakonitosti vizualnega komuniciranja,  razvijajo sposobnost samostojnega kritičnega opazovanja in se učijo načel smotrne in ustvarjalne uporabe sodobne tehnologije

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 12 times, 1 visits today)