Matematični krožek

Matematični krožek Matematični krožek je namenjen vsem dijakom, ki jih zanima področje matematike. Dijaki so pri krožku razdeljeni po skupinah. Krožek poteka enkrat tedensko. Pri krožku poglabljamo znanje, pridobljeno pri rednih urah matematike, rešujemo naloge s...

Pogovori o(b) knjigi

Pogovori o(b) knjigi Z branjem knjig in tudi s pogovarjanjem o(b) njih želimo spoznavati življenje in se seznanjati z različnimi življenjskimi problemi. Tako se v prijetnem vzdušju manjše skupine srečujemo enkrat tedensko, kjer se pogovarjamo o izbrani knjigi, ki...

Spletni portal KOSOVELEC

Kosovelec  Spletni portal  Dijaki vseh programov sodelujejo kot novinarji, pisci kratkih zgodb, zapisovalci anekdot iz šolskega življenja, avtorji stripov, karikaturisti, fotografi itd. Člani uredništva zasnujejo okvirni vsebinski načrt, usklajujejo delo, prispevke...

Šolska gledališka skupina

Šolska gledališka skupina Predstave: Shakespeare po dijaško (2008) Obrazi kulture (2009) Življenje je film (2010) Vsega je kriva Jane Austen (2011) Sen krasne noči (2012) Za umor pritisnite številko 4 (2013) Še mar mi ni zate (2014) Koliko imen imaš, ljubezen? (2016)...

Šolski radio

Od radia do medijske hiše med BOROVCI V temnih trenutkih šolskega leta 2020/2021, ko je šolanje potekalo na daljavo, smo delavci in dijaki naše šole začutili potrebo po prostoru, kjer bi se srečevali, ne glede na to, kje smo. Tako se nam je porodila zamisel...